مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید،حمل،نصب،تست و راه اندازی 20 دستگاه فیدرخروجی 20کیلوولت 1398/10/12 1398/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات ،اصلاح و بهینه سازی مرکز تلفن DTS مرکز کنترل NAOC (بروزرسانی و... 1398/10/10 1398/10/15
خرید تجهیزات ،اصلاح و بهینه سازی مرکز تلفن DTS مرکز کنترل NAOC (بروزرسانی و ارتقا مرکز تلفن HiPath 4... 1398/10/09 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات ،اصلاح و بهینه سازی مرکز تلفن DTS مرکز کنترل NAOC (بروزرسانی و ارتقا مرکز تلفن HiPath 4... 1398/10/07 رجوع به آگهی
اجرای عملیات تکمیلی ساختمانی پست 230/63 کیلوولت 1398/09/26 1398/10/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات ساختمانی تکمیل پروژه پست 400 کیلوولت مرکز مازندران 1398/09/26 1398/09/30
واگذاری عملیات ساختمانی بخش 400 کیلو ولت پست 400 1398/09/25 1398/09/30
واگذاری اجرای عملیات تکمیلی ساختمانی پست 230/63 کیلوولت 1398/09/25 1398/10/02
واگذاری عملیات ساختمانی ساختمان های کنترل، نگهبانی و دیوار پست 400 کیلوولت 1398/09/25 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات ساختمانی بخش 400 کیلو ولت پست 400 1398/09/24 1398/09/30
صفحه 2 از 103