مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید متریال و لوازم تاسیسات پروژه 1397/11/01 رجوع به آگهی
انتخاب پیمانکار برای اجرای تاسیسات پروژه 1397/11/01 رجوع به آگهی
فراخوان شناسایی مشاور جهت پروژه های بهینه سازی سیستم فیلتراسیون هوای توربین 1397/11/01 رجوع به آگهی
Supply of Spares for Generation Gas Cooler 1397/11/01 1397/11/18
خرید چیلر 1397/11/01 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به عملیات تهیه، تامین مصالح و ساخت و نصب و اجرای عملیات رشته های ابنیه، برق ، مکا... 1397/11/01 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به تهیه، اجرا، نصب و راه اندازی عملیات رشته های ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی پست... 1397/11/01 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به عملیات تهیه، تامین مصالح و ساخت و نصب و اجرای عملیات رشته های ابنیه، برق، مکان... 1397/11/01 رجوع به آگهی
اجرای خط خدمات مربوط به نگهداری ساختمانها، فضای سبز و تاسیسات مکانیکی، برقی منصوبه در باغ 1397/11/01 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به عملیات تهیه، تامین مصالح و ساخت و نصب و اجرای عملیات رشته های ابنیه، برق، مکان... 1397/11/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3