کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7828262
ویژه
مناقصه خرید متریال، نصب و راه اندازی پکیچ بویلر روغن داغ با ظرفیت 7/1 مگاوات پایانه شهیدرجایی بندرعباس استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1403/02/02
7831078 مناقصه 3 ردیف مناقصه شامل تامین متریال و ساخت چنلهای مبدلهای واحد 1600 - ساخت تیوب باندل و فریم دو دستگاه فن هوایی - تامین متریال و ساخت Header Box فن هوایی 105-E استان هرمزگان 1403/01/25 1403/01/29
7830987 مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران استان قم 1403/01/25 1403/01/30
7830980 مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات ، راهبری ، سرویس و نگهداری استخر سرپوشیده خلیج فارس دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران استان قم 1403/01/25 1403/01/30
7830978 مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری و نگهداری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی دانشکدگان شمالی دانشگاه تهران استان تهران 1403/01/25 1403/01/30
7830977 مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی استان تهران 1403/01/25 1403/01/30
7830975 مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری و نگهداری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران استان البرز 1403/01/25 1403/01/30
7830974 مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری و نگهداری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران استان تهران 1403/01/25 1403/01/30
7830972 مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری و نگهداری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی دانشکدگان فنی (شماره2) دانشگاه تهران استان تهران 1403/01/25 1403/01/30
7830970 مناقصه راهبری و نگهداری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی کوی استان تهران 1403/01/25 1403/01/30
7830911 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات ونگهداری شبکه وتاسیسات گازرسانی وخدمات امدادرسانی استان کرمان 1403/01/25 1403/02/02
7830880 مناقصه احداث پارک آرونی (فدک) استان تهران 1403/01/25 1403/02/04
7830837 مناقصه واگذاری امور نگهداری و پشتیبانی تاسیسات استان تهران 1403/01/25 1403/02/06
7830835 مناقصه شماره WSD-0210264 خرید 4 دستگاه سامانه خنک ساز (هواساز صنعتی) استان تهران 1403/01/25 1403/02/02
7830691 مناقصه احداث مرکز پیش بیمارستانی استان تهران، استان بوشهر، استان خوزستان 1403/01/25 رجوع به آگهی
7830667 مناقصه خرید انواع تله بخار استان بوشهر 1403/01/25 رجوع به آگهی
7830605 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل خرید لوازم و تجهیزات کنترلی هوارسان ها - خرید و نصب و راه اندازی پکیج کامل آسانسور تخت بر - خرید، نصب و راه اندازی مولد برق استان کرمان 1403/01/25 1403/01/26
7830350 مناقصه واگذاری امور تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی استان تهران 1403/01/25 1403/02/06
7830346 مناقصه ارائه خدمات مورد نیاز جهت تعمیرات اساسی بایو سند فیلتر های واحدRO استان خوزستان 1403/01/25 1403/02/04
7830288 مناقصه ارائه خدمات نگهداری و تعمیرات برق کلیه تأسیسات، دستگاهها و تجهیزات استان خوزستان 1403/01/25 1403/01/30
صفحه 1 از 4