مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک مازاد 1398/08/22 1398/09/02
فروش آپارتمان مسکونی قدرالسهم از عرصه و اعیان آپارتمان 87/24 متر مربع 1398/07/11 رجوع به آگهی
فروش ملک با کاربری تجاری با عرصه 132 و اعیان 235م م شامل 125 مترمربع در طبقه همکف و 120 مترمربع در ط... 1398/07/09 1398/07/14
فروش املاک کاربری تجاری با عرصه 63 م م متراژ اعیان همکف تجاری به مساحت 63 م م طبقه اول تجاری به مسا... 1398/07/10 رجوع به آگهی
فروش املاک-کاربری تجاری با عرصه قدرالسهم و اعیان 162 م م بانضمام نیم طبقه تجاری به مساحت 71 م م 1398/07/09 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد آپارتمان مسکونی و ساختمان مسکونی و قطعه زمین 1398/07/09 1398/07/14
پلاک ثبتی 28/21818 آپارتمان مسکونی با عرصه قدرالسهم و اعیان به مساحت 254/74 م م با ترانس بانضمام پار... 1398/07/09 1398/07/14
فروش آپارتمان کاربری مسکونی مساحت اعیان 87 - واحد تجاری کاربری تجاری مساحت عرصه 135 - ساختمان کاربری... 1398/07/08 رجوع به آگهی
املاک مازاد خود با کاربری آپارتمان مسکونی 1398/07/08 1398/07/14
املاک مازاد خود 1398/07/08 1398/07/14
صفحه 1 از 24