کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8245730 مزایده زمین بانک ملی ایران نوبت اول سال 1403 استان سیستان و بلوچستان استان سیستان و بلوچستان 1403/05/01 1403/05/10
8245716 مزایده املاک و اموال تملیکی و مازاد استان سیستان و بلوچستان 1403/05/01 1403/05/10
8245354 مزایده فروش املاک کاربری فرهنگی - تجاری- مسکونی استان سیستان و بلوچستان 1403/05/01 1403/05/10
8244484 مزایده فروش املاک کاربری صنعتی - دامداری- کشاورزی - و اموال منقول- تجاری خدماتی - مسکونی اداری استان آذربایجان شرقی 1403/05/01 1403/05/06
8238863 مزایده فروش تعدادی از اموال با کاربری صنعتی - دامداری - کشاورزی - زراعی - اداری - تجاری - مسکونی - خدماتی استان البرز، استان قم، استان تهران ... 1403/04/31 1403/04/28
8227884 مزایده اموال تملیکی و مازاد : مغازه(سرقفلی) استان آذربایجان غربی 1403/04/27 1403/04/28
8227874 مزایده فروش تعدادی از اموال تملیکی و مازاد ملکی خود استان هرمزگان 1403/04/27 1403/04/28
8227791 مزایده ساختمان مسکونی استان آذربایجان غربی 1403/04/27 1403/04/28
8227786 مزایده اموال تملیکی و مازاد-ساختمان مسکونی استان آذربایجان غربی 1403/04/27 1403/04/28
8206281 مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود با کاربری های صنعتی - دامداری - کشاوزی - زراعی - تجاری - اداری - خدماتی - مسکونی استان هرمزگان 1403/04/20 1403/04/28
8205409 مزایده فروش تعدای ازاقلام مستهلک واثاثیه اداری وتجهیزات رایانه ای وضایعات فلزی - اقلام مستهلک اداری استان تهران 1403/04/19 1403/04/24
8205403 مزایده فروش املاک و اموال تملیکی و مازاد استان هرمزگان 1403/04/19 1403/04/28
8204405 مزایده فروش اثاثیه مستهلک ، مقداری ضایعات فلزی - فروش تجهیزات ، اثاثیه مستهلک ،مقداری ضایعات فلزی و .... استان تهران 1403/04/19 1403/04/23
8200205 مزایده فروش تعدادی از اموال تملیکی و مازاد ملکی خود استان یزد 1403/04/18 1403/04/23
8197511 مزایده فروش تعدادی از اقلام مستهلک اثاثیه اداری ، تجهیزات رایانه ای و ضایعات فلزی استان تهران 1403/04/18 1403/04/24
8195917 مزایده تعداد 42 دستگاه خود پرداز NCR از رده خارج خود استان تهران 1403/04/18 1403/04/27
8182009 مزایده فروش تعدادی از اموال تملیکی و مازاد ملکی خود با کاربری های صنعتی - دامداری - کشاورزی - زراعی - خدماتی - مسکونی تجاری - اداری استان یزد 1403/04/14 1403/04/23
8182002 مزایده فروش تعدادی از اقلام مستهلک اثاثیه اداری ، تجهیزات رایانه ای و ضایعات فلزی استان تهران 1403/04/14 1403/04/24
8181995 مزایده فروش تعداد 42 دستگاه خودپرداز از رده خارج و بلااستفاده خود استان تهران 1403/04/14 1403/04/17
8173968 مزایده فروش تعدادی از املاک با کاربری های صنعتی ، دامداری ،کشاورزی ،زراعی ( منصرفدار ) / مسکونی تجاری، اداری، خدماتی ،ششدانگ متصرفدار استان تهران 1403/04/12 1403/04/18
صفحه 1 از 77