کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7896087 مزایده ملک استان تهران 1403/02/09 1403/02/16
7782800 مزایده واگذاری سهام استان تهران 1402/12/24 1402/12/26
7782799 مزایده تعداد 10,000,000 ده میلیون سهم معادل 100 درصد سهام شرکت استان تهران 1402/12/24 رجوع به آگهی
7782239 مزایده فروش املاک استان تهران 1402/12/24 1402/12/26
7779606 مزایده تعداد 20,000,000,000 (بیست میلیارد) سهم معادل 100 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری پارسیان استان تهران 1402/12/23 1402/12/28
7779598 مزایده تعداد 25,999,500,000 بیست و پنج میلیارد و نهصد و نود و نه میلیون و پانصد هزار سهم معادل 99/99 درصد از کل سهام استان تهران 1402/12/23 1402/12/28
7779331 مزایده واگذاری تعداد 50,000,000,000 (پنجاه میلیارد) سهم معادل 100 درصد سهام شرکت استان تهران 1402/12/23 1402/12/28
7756447 مزایده واگذاری سهام شرکت صنایع معدنی استان تهران 1402/12/16 1402/12/23
7756177 مزایده واگذاری سهام استان تهران 1402/12/16 1402/12/23
7586139 مزایده فروش زمینها با بنای احداثی و ویلایی و آپارتمان های مسکونی استان البرز، استان تهران، استان هرمزگان ... 1402/11/07 رجوع به آگهی
7551555 مزایده 33 دستگاه خودپرداز اسپلیت صندلی یخچال دوربین و ضایعات آهن و باتری و ... استان تهران 1402/10/26 1402/11/04
7456617 مزایده فروش 52 ردیف از املاک شامل: - زمین با بنای احداثی به مساحت عرصه 2380.54 دارای اصلاحی 2276.15 مترمربع - زمین مسکونی به مساحت 8948 مترمربع - زمین مسکونی به مساحت 7700 مترمربع - زمین هتلی به مساحت... استان البرز، استان قزوین، استان تهران ... 1402/09/30 رجوع به آگهی
7346101 مزایده فروش املاک استان تهران 1402/08/28 1402/09/07
7285258 مزایده فروش املاک استان تهران 1402/08/18 1402/08/28
7283561 مزایده فروش 33 دستگاه خودپرداز مازاد و مستعمل انبار استان تهران 1402/08/17 1402/08/25
7261693 مزایده فروش املاک استان تهران 1402/08/11 رجوع به آگهی
7187644 مزایده فروش املاک استان تهران 1402/07/20 1402/07/29
7168065 مزایده فروش املاک استان تهران 1402/07/17 رجوع به آگهی
7032031 مزایده آپارتمان مسکونی مساحت اعیان 116.04 مترمربع - زمین با بنای احداثی مساحت عرصه 2380/54 مترمربع و.. استان تهران 1402/06/19 رجوع به آگهی
6974517 مزایده فروش املاک استان تهران 1402/06/07 1402/06/18
صفحه 1 از 6