مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعداد 29 دستگاه وب کیوسک موجود در انبار 1399/03/17 رجوع به آگهی
ششدانگ پلاک ثبتی 292.562 به مساحت 240.3 متر مربع باکاربری مسکونی - اعیانی مکل یکباب ساختمان مسکونی ب... 1399/02/10 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ پلاک ثبتی 303.3551 به مساحت 100.35 مترمربع واقع در بخش 26 اعیانی ملک یک واحد آپارتمان از... 1398/11/07 رجوع به آگهی
فروش اموال مازاد و اسقاطی موجود در انبار 1398/10/10 رجوع به آگهی
فروش تعداد 13718 رول ژورنال خودپرداز (شامل وینکور تحریر و حرارتی، grg و ncr) 1398/09/27 رجوع به آگهی
فروش تجهیزات سرمایش و گرمایش مازاد (شامل سه دستگاه چیلر، یک دستگاه پکیج) 1398/09/16 رجوع به آگهی
فروش تجهیزات سرمایش و گرمایش مازاد (شامل سه دستگاه چیلر، یک دستگاه پکیج) 1398/08/11 رجوع به آگهی
چهار دانگ مشاع از ششدانگ خانه پلاک شماره 2401 - به مساحت 208 متر مربع 1398/07/30 رجوع به آگهی
فروش تجهیزات سرمایش و گرمایش مازاد ( شامل 3 دستگاه چیلر، یک دستگاه پکیج) 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش تجهیزات اداری مازاد 1398/02/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5