مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش قطعه زمین با کاربری آموزشی 1400/12/12 رجوع به آگهی
مزایده قطعه زمین با کاربری آموزشی 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین آموزشی 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه مسکونی 1400/11/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه مسکونی 1400/11/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره یک ساله مغازه ها و املاک: - مغازه شماره ۲۴ - ۵ باب مغازه شماره 3 تا ۷ - مغازه های شماره ۲۴ و ۲۵ - مغازه ۳ تا ۵ - ترمینال بین شهری - کانکس جمع آوری اقلام بازیافتی و ... شامل 8... 1400/10/26 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک ساله مغازه ها و املاک تحت تملک خود 1400/10/18 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه مسکونی 1400/10/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه مسکونی 1400/10/07 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک ساله مغازه ها و املاک 1400/09/24 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک ساله مغازه ها و املاک 1400/09/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک یک واحد آپارتمان ـ قطعه زمین مسکونی ـ قطعه زمین با کاربری آموزشی 1400/08/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک یک واحد آپارتمان ـ قطعه زمین مسکونی ـ قطعه زمین با کاربری آموزشی 1400/08/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک ساله مغازه ها و املاک تحت تملک 1400/08/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک ساله مغازه ها و املاک تحت تملک خود 1400/08/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/07/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک ساله محل استقرار و محل استقرار همراه با کانکس 1400/07/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک ساله مغازه ها و املاک تحت تملک خود 1400/07/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک ساله محل استقرار و محل استقرار همراه با کانکس 1400/07/14 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک ساله مغازه ها و املاک تحت تملک 1400/07/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11