مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عواید حاصل از جایگاه CNG و واگذاری به صورت اجاره زیرزمین پاساژ 1398/10/25 رجوع به آگهی
واگذاری عواید حاصل از میدان تره بار 1398/09/03 رجوع به آگهی
واگذاری عواید حاصل از درآمد ترمینال شهری 1398/09/03 رجوع به آگهی
واگذاری عواید حاصل از بازار هفتگی 1398/08/25 رجوع به آگهی
واگذاری عواید حاصل از بازار هفتگی 1398/08/25 رجوع به آگهی
واگذاری عواید حاصل از درآمد ترمینال شهری 1398/08/23 رجوع به آگهی
واگذاری عواید حاصل از میدان تره بار 1398/08/23 رجوع به آگهی
عواید حاصل از بازار هفتگی 1398/08/18 رجوع به آگهی
واگذاری عواید حاصل از بازار هفتگی 1398/08/01 رجوع به آگهی
واگذاری عواید حاصل از بازار هفتگی 1398/07/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11