مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری درآمد حاصله از ترمینال مسافربری 1397/12/21 رجوع به آگهی
واگذاری درآمد حاصله از ترمینال مسافربری به مدت یکسال 1397/12/16 رجوع به آگهی
واگذاری ترمینال مسافربری 1397/12/05 رجوع به آگهی
واگذاری درآمد حاصله از ترمینال مسافربری به مدت یکسال 1397/11/25 رجوع به آگهی
فروش ضایعات آهن قراضه، چوب و لاستیک های مستعمل و کاغذ باطله 1397/10/23 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره مغازه 1397/10/18 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره مغازه 1397/10/18 رجوع به آگهی
فروش ضایعات آهن قراضه، چوب و لاستیک های مستعمل و کاغذ باطله 1397/10/16 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره مغازه 1397/10/11 رجوع به آگهی
اجاره دادن مغازه 1397/09/13 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 10