مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده ترمینال 1398/05/13 رجوع به آگهی
واگذاری ترمینال 1398/05/07 رجوع به آگهی
اجاره ترمینال 1398/05/07 رجوع به آگهی
مزایده ترمینال 1398/05/05 رجوع به آگهی
اجاره ترمینال 1398/04/10 رجوع به آگهی
اجاره ترمینال 1398/04/10 رجوع به آگهی
اجاره ترمینال 1398/04/05 رجوع به آگهی
واگذاری ترمینال بصورت اجاره 1398/04/05 رجوع به آگهی
ترمینال -CNG 1398/04/05 رجوع به آگهی
مزایده ترمینال مسافربری 1398/02/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9