مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهره برداری و نگهداشت مجموعه خدماتی مجتمع 1399/06/15 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری و نگهداشت مجموعه خدماتی مجتمع 1399/06/15 1399/07/02
بهره برداری و نگهداشت مجموعه خدماتی مجتمع 1399/05/12 رجوع به آگهی
بهره برداری و نگهداشت مجموعه خدماتی مجتمع 1399/05/04 رجوع به آگهی
بهره برداری و نگهداشت مجموعه خدماتی مجتمع 1399/05/04 رجوع به آگهی
بهره برداری و نگهداشت مجموعه خدماتی 1399/04/15 رجوع به آگهی
بهره برداری و نگهداشت مجموعه خدماتی مجتمع 1399/04/07 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری و نگهداشت بازار میوه به مدت دو سال 1399/02/24 رجوع به آگهی
بهره برداری و نگهداشت بازار میوه 1399/02/17 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری و نگهداشت بازار میوه 1399/02/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11