مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ترمینال 1397/06/31 رجوع به آگهی
واگذاری ترمینال 1397/06/31 رجوع به آگهی
فروش 3 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1397/06/27 1397/07/14
واگذاری ترمینال 1397/06/11 رجوع به آگهی
واگذاری ترمینال 1397/06/11 رجوع به آگهی
واگذاری ترمینال 1397/06/04 رجوع به آگهی
فروش 6 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری 1397/06/04 1397/06/15
اجاره ترمینال 1397/06/04 رجوع به آگهی
فروش 6 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری 1397/05/28 1397/06/15
فروش مقداری ضایعات آهن آلات 1397/05/22 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 10