مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره ترمینال 1397/06/04 رجوع به آگهی
فروش 6 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری 1397/05/28 1397/06/15
فروش مقداری ضایعات آهن آلات 1397/05/22 رجوع به آگهی
فروش زمین 1397/05/01 1397/05/11
فروش 13 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری 1397/04/24 1397/05/11
فروش 13 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری 1397/04/24 1397/05/11
واگذاری ترمینال 1397/04/09 رجوع به آگهی
واگذاری ترمینال 1397/04/02 رجوع به آگهی
واگذاری ترمینال 1397/04/02 رجوع به آگهی
واگذاری ترمینال 1397/03/09 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 9