مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال و املاک تملیکی و خودرو مازاد بر نیاز بانک 1398/08/30 رجوع به آگهی
واگذاری دو باب بوفه فروش مواد غذایی 1398/08/29 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت 211 مترمربع 1398/08/29 رجوع به آگهی
اجاره مجموعه ورزشگاه 1398/08/29 1398/09/11
فروش 3 (سه) قطعه زمین مسکونی 1398/08/29 رجوع به آگهی
فروش 5 قطعه زمین مسکونی 1398/08/29 1398/09/05
فروش یک دستگاه خودرو وانت دولتی دوکابین نیسان دی ایکس - فروش یک دستگاه خودرو سواری دولتی پژو 405 جی... 1398/08/30 رجوع به آگهی
واگذاری شش دانگ یک باب درب باغ به اجاره 1398/08/30 رجوع به آگهی
واگذاری تمامت ششدانگ مرتع به مساحت 232797 مترمربع برای یک فصل تعلیف 1398/08/30 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای بهره برداری، استحصال و بازیافت زباله خشک از ایستگاه های بازیافت، سطح شهر و مرکز دفن زب... 1398/08/30 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 871