مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده ملک مورد بازداشت 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک با کاربری گردشگری 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمینهای خود با کاربری مسکونی، تجاری و انباری 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری استیجاری غرف بازار ماهی 1400/05/02 1400/05/10
مزایده یک قطعه از املاک و مستغلات به مساحت 500 مترمربع 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود - زمین با کاربری مسکونی - تجاری - مساحت 342/68 متر مربع 1400/05/02 1400/05/11
مزایده فروش شش قطعه زمین مسکونی 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری پژو تیپ 207i به رنگ روغنی مدل 1390 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده ملک به مساحت 19/49 با کاربری تجاری 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند تیپ LX-EFV مدل 91 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه آپارتمان مسکونی ـ مساحت ششدانگ 152/37 مترمربع ـ مقدار سه دانگ مشاع از یک قطعه ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت ششدانگ 94.02 مترمربع 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش کاتالیست های مستعمل حاوی پلاتین 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه آپارتمان به مساحت یکصد و پنجاه متر مربع 1400/05/02 1400/05/16
مزایده واگذاری محل برای استقرار کانتر 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محصول انجیرستان 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 1600 آر دی رنگ سفید روغنی مدل 1382 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره دکه ها 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی اموال غیر قابل استفاده شامل لوازم اداری 1400/05/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 425