مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
6137505 مزایده یک قطعه زمین 366 متر 1401/10/21 رجوع به آگهی
6018589 مزایده شیر قطع کن اضطراری - SAFETY SHUT-OFF VALVES (BALL & ACTUATOR TYPE) 1401/09/15 1401/11/30
6237004 مزایده واگذاری استیجاری محل یک باب ساختمان به مساحت تقریبی 80مترمربع واقع در شهرک جماران جلفا جهت استفاده به عنوان فروشگاه مواد غذایی وبهداشتی 1401/11/11 1401/11/16
6236963 مزایده اجاره زمین محصور بمنظور ایجاد تاکسی سرویس 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236961 مزایده اجاره سالن ورزشی شهدای 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236960 مزایده اجاره سالن کشتی 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236890 مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی به متراژ حدودا 143 مترمربع 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236889 مزایده یکدستگاه ساختمان مسکونی 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236886 مزایده فروش ملک بمساحت 350 مترمربع اعیانی یکباب ساختمان دوبلکس به مساحت تقریبی 600 مترمربع که شامل پارکینگ و یک واحد مسکونی 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236884 مزایده فروش ملک کاربری مسکونی، مساحت زمین طبق سند126مترمربع پس از اصلاحی120مترمربع(به ابعاد6متر در20متر)، مساحت کل زیربنا 444.31مترمربع شامل 4واحد انبار مسکونی(همکف)،2واحد پارکینگ مسکونی و یک پارکینگ... 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236883 مزایده فروش یک قطعه زمین زراعی آبی به مساحت 5/4هکتار - یک قطعه زمین زراعی آبی به مساحت 7/3هکتار 1401/11/11 1401/11/26
6236881 مزایده شش دانگ یکباب خانه مسکونی به مساحت عرصه 624 متر مربع 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236879 مزایده فروش 1/385دانگ مشاع از شش دانگ ملک در حال حاضر به عنوان واحد مسکونی استفاده می شود 1401/11/11 1401/11/26
6236878 مزایده ملک مسکونی، دارای 300 مترمربع 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236877 مزایده یک باب ساختمان مسکونی یک طبقه ای است بصورت سفت کاری شده به مساحت عرصه موجود 259.5 مترمربع و مساحت زیربنای موجود حدود 167 مترمربع با کاربری مسکونی 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236875 مزایده فروش 6 دانگ ملک دارای کابری مسکونی 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236874 مزایده منزل مسکونی مساحت 592 مترمربع 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236873 مزایده یک قطعه زمین مزروعی واقع در روستا 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236872 مزایده فروش دو قطعه زمین 1401/11/11 1401/11/13
6236869 مزایده فروش ملک بمساحت 68 مترو 38دسی متر مربعشصت و هشت متر و بیست دسیمترمربع واقع در سمت شمال طبقه سه بانضمام انباری قطعه هفت تفکیکی بمساحت  2 متر و 47 دسی متر دو متر و چهل و هفت دسیمترمربع 1401/11/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 554