مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی 1401/03/08 1401/03/23
مزایده ملک مسکونی عرصه ملک یاد شده در حدود 540 متر مربع . اعیانی احداث شده در ملک مذکور شامل دو قسمت که قسمت اول حدود 60متر مربع و قسمت دوم با زیربنای حدود 65متر مربع و 1401/03/08 1401/03/25
مزایده یک قطعه باغ انگور حدود 11800 مترمربع 1401/03/08 رجوع به آگهی
مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت حدود 95 متر مربع 1401/03/08 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی به مساحت 56/100 متر مربع 1401/03/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش خط موبایل 1401/03/08 1401/03/30
مزایده ششدانگ 3 واحد مسکونی 223 متر مربع 1401/03/08 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ طبقه چهارم به مساحت 184/5متر مربع عرصه یک مجموعه مسکونی سه نبش نوساز در پنج طبقه 5واحدی 1401/03/08 1401/03/19
مزایده فروش یکباب مغازه تجاری به مساحت تقریبی 15 مترمربع با عرض دهنه 3 متر 1401/03/08 1401/03/21
مزایده 4 دانگ 432 هزارم دانگ مشاع از شش دانگ پلاک هر کدام از طبقات دارای مساحت 77/5 مترمربع - دارای عرصه به مساحت 111/6 مترمربع، اعیانی زیرزمین به مساحت 77/5 مترمربع ، اعیانی همکف به مساحت 77/5 مترم... 1401/03/08 رجوع به آگهی
مزایده 6 دانگ از یکدستگاه ساختمان مسکونی قدیمی با محوطه آن به مساحت حدود 127/30 متر مربع 1401/03/08 1401/04/06
مزایده فروش یک منزل مسکونی ویلایی   به مساحت 300متر مربع 1401/03/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودروی فرسوده 1401/03/08 1401/03/11
مزایده یک دستگاه کامیون بنز 808 1401/03/08 1401/03/11
مزایده فروش خطوط تلفن همراه و ثابت 1401/03/08 1401/03/23
مزایده یک دستگاه خودروی تیپ 2000 GLX405مدل :1380 برنگ قرمز 1401/03/08 1401/04/01
مزایده فروش یک فقره سیم کارت تلفن همراه 1401/03/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه خودرو به مشخصات سواری پراید 131 مدل 1397 بنزینی و سفید رنگ 1401/03/08 1401/03/28
مزایده فروش مقدار 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه اتوبوس شهری 1401/03/08 1401/03/21
مزایده ششدانگ یک دستگاه سواری پراید نقره ای 131 مدل 1398 1401/03/08 1401/03/29
صفحه 1 از 499