مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 600 متر مربع به پلاک ثبتی شماره 386 فرعی از 177 اصلی 1399/08/03 1399/09/03
فروش خودروی پیکان رنگ سفید مدل 1380 1399/08/03 1399/08/27
کامپیوتر کامل با مانیتور-سیستم دوربین مدار بسته و .... 1399/08/03 1399/08/19
فروش سیم کارت های تلفن همراه به شماره 1359303-0912 و 5120261-0912 1399/08/03 1399/08/18
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت عرصه 172/63 مترمربع و اعیانی حدود 207 مترمربع در... 1399/08/03 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین زراعی به مساحت 3/5 هکتار - یک قطعه باغ انگور به مساحت 1/6 هکتار- یک قطعه باغ میو... 1399/08/03 رجوع به آگهی
مزایده ملک مسکونی 1399/08/03 1399/09/03
فروش میزان964/.هزارم دانگ از2/17صدم دانگ مشاع ازششدانگ پلاک ثبتی شماره 98فرعی از4185اصلی 1399/08/03 1399/08/20
مزایده ملک 1399/08/03 1399/08/20
فروش یک دستگاه کامپیوتر شامل( کیس، مانیتور سامسونگ و لوازم مربوطه) 1399/08/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 802