مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
آگهی فراخوان اجاره تابلوی تاکسی(پروانه تاکسیرانی و بهره برداری)آژانس معراج 1398/11/27 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه و پخت غذای دانشجویی به همراه اجاره محل بوفه دانشگاهی 1398/11/27 رجوع به آگهی
واگذاری بخش رادیولوژی و سونوگرافی خود را با کلیه تجهیزات فعال 1398/11/27 رجوع به آگهی
بیلبوردهای عرصه های تبلیغاتی 1398/11/27 رجوع به آگهی
واگذاری قطعه زمین با کاربری فضای سبز 1398/11/27 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب خانه مسکونی و پلاک فوق دارای 336/6 مترمربع عرصه و 448 مترمربع اعیان در دو طبقه و... 1398/11/27 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 10 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/11/27 رجوع به آگهی
فروش قطعات مسکونی : کاربری مسکونی و مساحت 271/60 مترمربع-کاربری مسکونی و مساحت 252/37 مترمربع -کاربر... 1398/11/27 رجوع به آگهی
فروش یک باب مغازه 1398/11/27 رجوع به آگهی
فروش 2 قطعه از قطعات تفکیکی بخش13 با کاربری مسکونی 1398/11/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 892