مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 17 قطعه از اراضی 12 قطعه دیم و 5 قلعه یک دوم جفت زمین مزروعی 11778 مترمربع زمین آبی و 56053 متر... 1398/03/05 رجوع به آگهی
فروش عرصه به مساحت 14350 مترمربع به شماره ثبتی 377 فرعی از 80 اصلی - ماشین آلات و تجهیزات منسوب آماد... 1398/03/05 رجوع به آگهی
ششدانگ یک باب مرغداری به مساحت 5400 متر مربع به پلاک 27 فرعی از 5 اصلی - کاربری ملک مرغداری سالن اول... 1398/03/05 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به متراژ 600 مترمربع 1398/03/05 رجوع به آگهی
فروش ماشین آلات و تاسیسات کارخانه تولیدی 1398/03/05 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره و بهره برداری مجموعه غسالخانه و آمبولانس متوفیات به مدت یک سال 1398/03/05 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد بر نیاز خود 1398/03/05 1398/03/21
تعدادی از غرف ، کارگاه ها و اماکن موجود در مجموعه های فرهنگی تاریخی تحت پوشش به اشخاص حقیقی 7-پارکی... 1398/03/05 1398/03/09
فروش 32 قلم کالای ضایعاتی ودست دوم 1398/03/05 رجوع به آگهی
فروش اموال توقیفی : هفت تخته فرش 700 شانه زمینه گردویی به مبلغ 126.000.000 ریال 1398/03/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 857