مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش خودرو مزدا دو کابین 1397/12/27 رجوع به آگهی
اجاره باغ تحقیقاتی دانشگاه 1397/12/27 رجوع به آگهی
فروش زمین چمن و سالن ورزشی چند منظوره 1397/12/27 رجوع به آگهی
فروش جنگل و درختان جنگل و .... 1397/12/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش منازل مسکونی 1397/12/27 1398/02/11
فروش ششدانگ یک باب ساختمان نیمه تمام به مساحت 954/50 مترمربع با کاربری تجاری و مسکونی 1397/12/27 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 5 هزار مترمربع قطعه چله و یک تفکیکی پلاک 494 فرعی از 23 اصلی 1397/12/27 رجوع به آگهی
فروش 6 دانگ باغ تحت پلاک 2185 فرعی از 1 اصلی 1397/12/27 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودرو پژو روآ دو گانه سوز فعلا بدون کپسول مدل 1385 1397/12/27 رجوع به آگهی
یک دستگاه خودرو پژو رو آدوگانه سوز مدل 85 رنگ نوک مدادی متالیک 1397/12/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 501