مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش خودروهای مازاد بر نیاز سواری سمند- سواری پژو 405- سواری پژو روآ - وانت نیسان- وانت مزدا- وانت ت... 1399/10/30 رجوع به آگهی
فروش کاروانسرا با کاربری تجاری 1399/10/30 رجوع به آگهی
فروش مقدار 18897 مترمربع از 106713 مترمربع از اراضی زراعی دیم شامل قطعه اول زمین زراعی دیم به مساحت... 1399/10/30 رجوع به آگهی
ششدانگ خودروی سواری پراید 131 مدل 1382 به رنگ مشکی 1399/10/30 رجوع به آگهی
ششدانگ ملک یک باب منزل به شماره ۶ فرعی از ۲۲۸۱۹ اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور قطعه واق... 1399/10/27 رجوع به آگهی
ششدانگ یک باب منزل به مساحت 378/18 مترمربع 1399/10/27 رجوع به آگهی
فروش ملک 1399/10/25 رجوع به آگهی
فروش املاک خود تحت پلاکهای ثبتی ۱۱/۵۱۱۰ و ۱۳/۵۱۱۰ 1399/10/29 رجوع به آگهی
فروش محصول پسته 1399/10/29 1399/11/14
مزایده فروش قسمتی از پلاک ثبتی 17767 فرعی از 6556 بخش هشت - به مساحت 25000 مترمربع 1399/10/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 816