مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
شش دانگ پلاک ثبتی897 فرعی از یک اصلی-یک باب منزل مسکونی با مساحت عرصه حدودی 75 مترمربع ودارای بنای... 1398/08/30 1398/09/20
فروش یک عدد سیم کارت 1398/08/30 رجوع به آگهی
یک دستگاه پوست کن برنج بدون الکترو موتور - یک دستگاه سفید کن برنج بدون الکترو موتور - یک دستگاه الک... 1398/08/30 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین پلاک 30  به مساحت تقریبی 260.75 متر مربع و فاقد سند مالکیت مشتمل بر بنای مسکونی با زی... 1398/08/30 1398/09/25
ملک به مساحت 388 متر مربع ـ یکی از قطعات زمین مذکور به مساحت 194 متر مربع و قطعه دوم در  طبیعت دست... 1398/08/30 رجوع به آگهی
فروش املاک: ـ ناوباغ آبی به مساحت 3789 مترمربع ـ جوی میخ زنجیر ، آبی 17163 مترمربع ـ بیشه جوی میخ ز... 1398/08/25 رجوع به آگهی
سرقفلی سه دانگ مشاع از ششدانگ سه باب مغازه طبقه همکف پلاک 198 فرعی از 1328 اصلی 1398/08/30 1398/09/30
فروش سرقفلی سه دانگ مشاع از ششدانگ سه باب مغازه طبقه همکف پلاک 198 فرعی از 1328 اصلی 1398/08/30 رجوع به آگهی
شش دانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت مساحت کل عرصه حدوداً 193 مترمربع دارای اعیانی در دو طبقه 1398/08/26 رجوع به آگهی
یک دستگاه خودرو پژو 405 GLX دوگانه سوز 1398/08/30 1398/09/18
صفحه 2 از 871