مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه و اجرا خط کشی با رنگ سرد ترافیکی کل حوزه استحفاظی استان ـ بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی ـ بهسازی و آسفالت راه روستایی 1401/03/08 1401/03/07
مناقصه تامین نیروی انتظامات و نگهبانی جهت حفاظت و حراست 1401/03/08 1401/03/03
مناقصه خرید 3 عدد بودار کننده 200000 متر مکعبی 1401/03/08 1401/03/07
مناقصه عملیات تکمیلی مسیر دسترسی 1401/03/08 1401/03/07
مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن 1401/03/08 1401/03/07
مناقصه انجام فعالیتهای اتفاقات عملیات 1401/03/08 1401/02/25
مناقصه احداث سایت بی تی اس 1401/03/08 1401/03/07
مناقصه خرید تعدادی رایانه و لوازم و تجهیزات مربوط مورد نظر خود 1401/03/07 1401/03/07
مناقصه برون سپاری خدمات هدایت شغلی 1401/03/07 1401/03/07
مناقصه آماده سازی اراضی 1401/03/07 1401/03/07
مناقصه عملیات بازرسی ویدئومتری CCVT و شستشو خطوط شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهر 1401/03/07 1401/03/07
مناقصه واگذاری فاز اول بهسازی کوی و عملیات جدول کاری 1401/03/07 1401/03/07
مناقصه عملیات لکه گیری و قیر پاشی و آسفالت بلوار 1401/03/07 1401/02/22
مناقصه پروژه خیابان 1401/03/07 1401/03/02
مناقصه انجام خدمات امداد، گازبانی، قرائت کنتور، تعمیرات شبکه و انشعابات و تأسیسات گازرسانی و نصب کنتور و رگلاتور 1401/03/07 1401/03/04
مناقصه تهیه و اجرا خط کشی با رنگ سرد ترافیکی کل حوزه استحفاظی استان - بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی - - بهسازی و آسفالت محورها - تکمیل راه روستایی 1401/03/07 1401/03/07
مناقصه خرید دریچه منهول فاضلابی چدنی لولادار 90C250 کیلویی 1401/03/07 1401/03/04
مناقصه آسفالت جاده روغن نباتی - بهسازی جاده - بهسازی راه - بهسازی و آسفالت راه روستایی 1401/03/07 1401/03/07
مناقصه بهسازی و تعویض محور - تکمیل محور 1401/03/07 1401/03/07
مناقصه تهیه و اجرا خط کشی با رنگ سرد ترافیکی کل حوزه استحفاظی استان 1401/03/07 1401/03/07
صفحه 1 از 78608