مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه جمع آوری، احداث و مانیتورینگ ایستگاه های حفاظت کاتدی و نیرورسان و مقاوم سازی ایستگاه تقلیل فشار 1400/07/29 1400/07/19
مناقصه تجدید مناقصه مقاوم سازی و ایمن سازی رفع نواقص سازه فلزی جرثقیل های ده تن منطقه 1400/07/29 1400/07/27
مناقصه پروژه تعمیرات دیواره حوضچه نفتگیر شرقی و احداث کانال آبرو انتقال آب از حوضچه 1400/07/29 1400/07/28
مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی موتور مولد برق اضطراری 1400/07/29 1400/07/07
مناقصه : تعریض و بهسازی محور - احداث باند دوم - تکمیل پل رودخانه ای 1400/07/29 1400/07/27
مناقصه واگذاری برونسپاری خدمات امور حمل و نقل سازمان حمل و نقل و بار و مسافر 1400/07/29 1400/07/21
مناقصه برونسپاری خدمات امور حمل و نقل سازمان 1400/07/29 1400/07/21
مناقصه پهنه اکتشافی 1400/07/28 1400/07/21
مناقصه خرید جهت یاب رادیویی سایت vts 1400/07/28 1400/07/28
مناقصه عملیات جوشکاری پیچ و مهره برج های خطوط انتقال و فوق توزیع 1400/07/28 1400/07/27
مناقصه واگذاری خدمات تعمیرات و مخابرات 1400/07/28 1400/07/18
مناقصه خرید ممبران RO 1400/07/28 1400/07/27
مناقصه جمع آوری، احداث و مانیتورینگ ایستگاه های حفاظت کاتدی و مقاوم سازی ایستگاه تقلیل فشار 53 مایل 1400/07/28 1400/07/19
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دوربین های بولت نظارت تصویری 1400/07/28 1400/07/28
مناقصه خرید 1 دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی 800 تست 1400/07/28 1400/07/27
مناقصه خدمات حفاظتی و حراستی 1400/07/28 1400/07/27
مناقصه واگذاری عملیات احداث پارک 1400/07/28 1400/07/27
مناقصه خرید،نصب ،راه اندازی و تست دو دستگاه پکیج چیلر تراکمی هوا خنک 200 تنی 1400/07/28 1400/07/28
مناقصه پروژه خرید وسایل بازی کودکان جهت نصب در پارکهای شهر 1400/07/28 1400/07/27
مناقصه برونسپاری خدمات امور حمل و نقل 1400/07/28 1400/07/21
صفحه 1 از 71742