مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی ، پشتیبانی سازمان مرکزی ، معاونت ها و مرکز بیماری های خ... 1398/09/18 1398/09/20
انجام عملیات نظارت بر تخلیه، بارگیری و بارنامه نویسی در پای کشتی بر روی اسکله و انبارهای اسلکه - بار... 1398/09/18 رجوع به آگهی
واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی به صورت حجمی شامل امور خدمات پشتیبانی نظافت، امور ماشین نویسی... 1398/09/18 1398/09/23
تامین خدمات منشیگری و ماشین نویسی 1398/09/17 رجوع به آگهی
انجام خدمات تغذیه اطلاعات ورودی سیستمها، خدمات اپراتوری دستگاه های کامپیوتری و خدمات حمل و جابجایی ت... 1398/09/13 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات خود با مشاغل رانندگی، کارگر نظافتی، آبدارچی، تایپیست، مکانیک، و کنترل چی، گشت تاک... 1398/09/16 1398/09/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدمات چاپ، تکثیر، اسکن و صحافی « هما » 1398/09/16 1398/10/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی به صورت حج... 1398/09/16 1398/09/23
اجرای و ارائه خدمات تکثیر، چاپ، اسکن و صحافی مورد نیاز 1398/09/16 1398/10/07
واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی به صورت حجمی شامل امور خدمات پشتیبانی نظافت، امور ماشین نویسی... 1398/09/16 1398/09/23
صفحه 3 از 342