مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات آبرسانی به فضای سبز شهری 1394/05/01 1394/05/18
واگذاری عملیات تنظیف ، نگهداری ، تخلیه و باز کردن مجرای سرویس های بهداشتی 1394/04/21 1394/05/03
واگذاری عملیات تنظیف ، نگهداری ، تخلیه و باز کردن مجرای سرویس های بهداشتی 1394/04/14 رجوع به آگهی
خریداری کود حیوانی 1394/03/02 1394/03/11
خریداری کود حیوانی 1394/02/30 رجوع به آگهی
خریداری کود حیوانی 1394/02/06 1394/02/17
خریداری کود حیوانی 1394/01/30 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات آبرسانی به فضای سبز 1393/12/09 1393/12/19
واگذاری عملیات سم پاشی چمن و درختان سطح شهر 1393/12/06 1393/12/16
واگذاری عملیات برش و جمع آوری چمن فضاهای سبز 1393/12/06 1393/12/16
صفحه 5 از 16