مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت معابر سطح شهر 1398/09/14 1398/09/17
تهیه مصالح و زیرسازی و آسفالت بخشی از معابر 1398/09/14 1398/09/21
تهیه مصالح و آماده سازی بخشی از راه دسترسی شهرک صنعتی 1398/09/14 1398/09/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح شبکه معابر درون شهری در محدوده شهری شهر شاپورآباد(آسفالت گرم) 1398/09/14 1398/09/25
اجرای پروژه جدول گذاری و پیاده رو سازی در سطح شهر 1398/09/14 1398/09/25
احداث میدان ورودی شهر 1398/09/14 1398/09/21
جدولگذاری معابر سطح شهر 1398/09/14 1398/09/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 5سال 1398 1398/09/14 1398/09/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای لکه گیری ودرزگیری محورامامقلی باجگیران نوبت سوم98... 1398/09/14 1398/09/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح تعریض بهسازی تراش و آسفالت محور 1398/09/14 1398/09/24
صفحه 2 از 92