مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
حفر و پمپاژ یک حلقه چاه آهکی به عمق 250 متر 1397/10/29 1397/11/01
آبرسانی میلگه 1397/10/29 1397/11/08
آبرسانی با تسولاب دالاهو 1397/10/29 1397/11/08
خرید وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی 1397/10/29 1397/11/08
تامین تجهیزات ایستگاه های فیلتراسیون شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 1397/10/29 1397/11/03
تکمیل ایستگاه پمپاژ 1397/10/29 1397/11/04
واگذاری بهره برداری و نگهداری از طرح آبرسانی به شهر 1397/10/29 1397/11/04
فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه به منظور انتخاب پیمانکار پروژه آبرسانی 1397/10/29 1397/11/10
انتخاب پیمانکار جهت تهیه، راه اندازی و بهره برداری تجهیزات پایش کیفی آب مخازن سدها 1397/10/29 1397/11/16
تهیه، تامین، جابجایی و نصب تجهیزات ایستگاه های فیلتراسیون شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 1397/10/29 1397/11/03
صفحه 1 از 5