مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش : یک واحد تجاری به مساحت 11.99 مترمربع بصورت مغازه الکتریکی ـ یک واحد تجار به مساحت 23.55 مترمر... 1398/06/17 1398/07/13
فروش یک قطعه زمین به مساحت 558.30 متر مربع دارای کاربری کشاورزی 1398/06/17 1398/07/09
دستگاه بالانس ماشین های سنگین-جک بادی روغنی مارکCORGHI 30 تنی-کمپرسور کمسان bar 10حجم 1000لیتری و... 1398/06/17 1398/07/16
فروش 3دانگ از 6دانگ پلاک ثبتی  27582فرعی از یک اصلی با مساحت 109/25متر مربع 1398/06/17 1398/07/07
شش دانگ یک باب ساختمان مشهور به محل پرکن پیک نیک گازی فاقد گازتاسیسات مربوطه به مساحت 733/20متر مرب... 1398/06/17 رجوع به آگهی
یک دستگاه خودرو سواری کیا تیپ CERATO 2000 مدل 1396 به رنگ نوک مدادی 1398/06/17 1398/07/02
فروش ملک مسکونی به مساحت210متر مربع 1398/06/17 رجوع به آگهی
یک دستگاه خودروی تیبا به رنگ سفید روغنی مدل 1392 1398/06/17 رجوع به آگهی
شش دانگ پلاک ثبتی 2067 اصلی 177 مفروز از 1884 قطعه 1398/06/17 1398/07/11
فروش یک ملک مسکونی پلاک ثبتی 11/1035دارای 275متر مربع مساحت 1398/06/17 1398/07/16
صفحه 5799 از 36762