مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری سالن آمفی تئاتر 1397/10/10 رجوع به آگهی
مزایده اموال منقول (تعداد 2 عدد مخزن ذخیره (تانکر) / سیلوی ذخیره سیمان به حجم 35 مترمکعب و ....) 1397/10/10 رجوع به آگهی
مزایده نقدی یک قطعه زمین تجاری مسکونی 1397/10/10 1397/10/11
فروش یکدستگاه خودرو پراید 1397/10/10 رجوع به آگهی
فروش 5 دستگاه موتورسیکلت 1397/10/10 1397/10/20
واگذاری بهره برداری از فضای تبلیغاتی سطح شهر 1397/10/10 رجوع به آگهی
فروش ضایعات (آهن آلات، آلومینیوم و ... موجود خود) 1397/10/10 1397/10/19
پرتابل های تبلیغاتی 1397/10/10 رجوع به آگهی
امتیاز جمع آوری و تملک پسماندهای خشک از کلیه مبادی 1397/10/10 رجوع به آگهی
اجاره سایت زباله شهرداری به منظور تفکیک و جداسازی زباله 1397/10/10 رجوع به آگهی
صفحه 5800 از 27590