مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش تعدادی بز نر سانن و آلپاین 1401/02/27 1401/02/29
مزایده فروش تعدادی از دام های نر و ماده کشتاری 1401/02/22 1401/02/25
مزایده تعداد 13گوساله سمینتال 1401/02/21 1401/02/31
مزایده فروش تعداد یک راس نریون و چهارده راس مادیون و تعداد پنج کره اسب 1401/02/20 1401/02/27
مزایده کود حیوانی (گاوی) دامداریهای خود 1401/02/17 1401/02/21
مزایده فروش یک دستگاه لودر هپکو مدل HWL65 و تعدادی دام مازاد شامل تعداد 35 راس گوساله نر شیرخوار تعداد حدود 18 راس گوساله نر قطع شیر، تعداد حدوده هشت راس گاو غیر آبستن کشتارگاهی و ..... 1401/02/17 1401/02/25
مزایده فروش ضایعات ماهی 1401/02/17 1401/02/21
مزایده فروش آلایش غیر خوراکی استحصالی دام سبک و سنگین از خطوط کشتار موسسه و مزایده فروش روده کور گاوی و گوسفندی موسسه 1401/02/17 1401/02/18
مزایده فروش آلایش غیر خوراکی استحصالی دام سبک و سنگین 1401/02/15 1401/02/18
مزایده فروش تعدادی قفسه بلدرچین 1401/02/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 33 راس ماده گاو حذفی و 25 راس تلیسه حذفی 1401/02/12 1401/02/14
مزایده فروش 14 راس میش و بره 1401/02/12 1401/02/26
مزایده فروش حدود 40 راس گاو حذفی و تلیسه حذفی 1401/02/12 1401/02/15
مزایده فروش تعدادی گوساله نر قابل پروار، گوساله نر شیرخوار، گاو حذفی کشتارگاهی، تلیسه فری مارتین و گاو آبستن کشتارگاهی 1401/02/12 رجوع به آگهی
مزایده ذرت علوفه ای 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده 21 راس گوسفند شامل 20 راس میش و یک راس قوچ 1401/02/11 1401/02/25
مزایده تعداد 25 رأس جوانه 1401/02/11 1401/02/15
مزایده فروش تعداد دام 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی تلیسه باردار 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده تعداد دودست رخوت زنانه - تعداد دو تخته فرش - مقدار ده کیلوگرم مس ساخته صفار پسند - تعداد پنج رأس گوسفند بزومیش 1401/02/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 453