مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش پودر تخم مرغ 1398/12/04 1398/12/07
فروش پودر تخم مرغ 1398/12/04 1398/12/07
فروش پودر تخم مرغ با سال تولید 97 1398/12/03 1398/12/07
فروش پودر تخم مرغ با سال تولید ۱۳۹۸ 1398/12/03 1398/12/07
فروش مواد حاصل از بوجاری بذور جو به مقدار تقریبی 105 تن 1398/11/29 1398/12/03
فروش مواد حاصل از بوجاری بذور جو به مقدار تقریبی 105 تن 1398/11/28 1398/12/03
مزایده تعداد شش راس گاو که قیمت هریک مبلغ 92،000،000 ریال 1398/11/23 1398/12/06
فروش ۲۰ رأس گاو شیری آبستن و ۵ رأس تلیسه آبستن 1398/11/23 1398/11/26
فروش مواد حاصل از بوجاری بذور گندم / جو مقدار تقریبی 151 تن 1398/11/21 1398/11/26
فروش مواد حاصل از بوجاری بذور گندم / جو مقدار تقریبی 151 تن 1398/11/20 1398/11/26
صفحه 1 از 552