مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش محصول چو دامی حدود 2 تن 1398/06/23 1398/06/25
فروش تعداد یک راس اسب به نام رانتی با جنسیت نریون سن حدود شش سال نژاد آمیخته (دوخون پدر تروبرد و... 1398/06/12 1398/06/27
فروش یک راس تلیسه به کد 13859 به مبلغ 75.000.000 ریال و 2- یک راس تلیسه به کد 106 به مبلغ 90.000.000... 1398/06/12 1398/06/28
فروش ذرت علوفهای از نوع سیمون خارجی 1398/06/11 رجوع به آگهی
مزایده اموال منقول به شرح ذیل: آزبست - فشارسنج - لوازم خانگی - چوب- کانکس- ورق سیاه - پوشاک - یک بشک... 1398/06/11 1398/06/16
فروش 50 راس دام گوسفندی 1398/06/11 رجوع به آگهی
فروش روغن های خوراکی دام و طیور 1398/06/10 رجوع به آگهی
روش یک سر اسب با مشخصات نریان 1398/06/10 رجوع به آگهی
فروش حدود 33000 قطعه مرغ مادر گوشتی پایان دوره خود را با میانگین وزن حدود 3.900 کیلوگرم و جمعا به وز... 1398/06/10 رجوع به آگهی
فروش 5 راس ماده  گاو شیری نژاد هلشتاین 1398/06/09 1398/06/24
صفحه 1 از 493