مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 405GLXXU7 مدل 1394 رنگ فرعی و اصلی نقره ای متالیک 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری سایپا تیپ تیبا به رنگ اصلی قهوه ای و رنگ فرعی قهوه ای سیر - متالیک مدل 1395 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پیکان 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت شش هزار و هفتصد و هفتاد و یک ممیز سیزده متر مربع 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک یک آپارتمان چهار طبقه با سازه فلزی و نمای سنگ ششدانگ اعیانی ملک مذکور ساکن 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش آپارتمان ها 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره قرارگاه 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملکی در دو طبقه با کاربری تجاری 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه تجاری مسکونی دارای عرصه 60 مترمربع- با کاربری مسکونی جنوبی ساز در سه طبقه زیرزمین، همکف و فوقانی با حدود 195 مترمربع اعیان و... 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل خودرو سواری سمند سورن سفید رنگ مدل 1391 و .... 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش 180 سهم از شرکت کشتارگاه مرغ 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه عمارت ملک طلق با کاربری مسکونی 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک فوق یک باب منزل مسکونی با عرصه به مساحت 118/30 مترمربع واعیان در یک طبقه و زیرزمین به مساحت 150 مترمربع شامل یکواحد مسکونی 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش ساختمان دو طبقه مسکونی 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ اصل و مازاد پلاک به مساحت 369.5 مترمربع منزل مسکونی 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری سیستم سمند رنگ سفید روغنی مدل 1398 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک دستگاه اتومبیل سواری پژو GLX405 مدل 1391 رنگ خاکستری متالیک 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید مدل 1388 به رنگ نقره ای 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه ساختمان با کاربری مسکونی مساحت عرصه 132 مترمربع و اعبانی مسکونی در همکف با متراژ 87.7 مترمربع اعیانی انباری زیر زمین به متراژ 103.2 مترمربع 1401/04/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5246