مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 48 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملک-کاربری منزل مسکونی :مساحت اعیانی مطابق قبض عوارض نوسازی حدود... 1398/03/02 رجوع به آگهی
فروش یک باب ساختمان دو طبقه با کاربری مسکونی بصورت دوبلکس عرصه ملک به مساحت 288 مترمربع و اعیانی طبق... 1398/03/02 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت حدود 120 مترمربع ساختمان تجاری مسکونی احداث شده است طبقه فوقانی به مساحت... 1398/03/02 رجوع به آگهی
ششدانگ پلاک شماره 54 فرعی از 4971 اصلی به مساحت 334 متر مربع و... 1398/03/01 رجوع به آگهی
یک باب خانه مسکونی به صورت یک واحد مسکونی به مساحت عرصه 208/5 مترمربع و اعیان 125 مترمربع 1398/03/01 رجوع به آگهی
فروش اموال شامل لوستر و تلویزیون و ریسیور ماهواره و موتور پمپ آب و تعداد 5 عدد میز عسلی و کمد فلزی... 1398/03/01 رجوع به آگهی
فروش یک باب منزل مسکونی با کاربری مسکونی 1398/03/01 رجوع به آگهی
ورقه مالکیت 663630 هر یک 14/4 جما 43/2 حبه مشاع از 72 حبه 6 دانگ خانه سمت شمال پلاک 4741/34 مجزی شده... 1398/03/02 رجوع به آگهی
فروش یکدستگاه شیرینک پک مستعمل به عرص کارگیر - یک مجموعه شامل یک دستگاه چرخ گوشت - یک مجموعه سردخانه... 1398/03/02 رجوع به آگهی
فروش ساختمان به مساحت 185 مترمربع 1398/03/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2748