مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده تعدادی از رقبات مسکونی و تجاری خود واقع 1400/05/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره گلخانه فروش گل -شهربازی کودک -عرصه دکه 1400/05/12 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی از واحدهای تجاری و دکه های خود 1400/05/12 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از مجموعه تاکسی بی سیم خود 1400/05/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل خدمات تایپ و تکثیر 1400/05/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره بوفه بیمارستان 1400/05/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل تصویر برداری 1400/05/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مراکز پیش دبستانی و مهد کودک 1400/05/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمان تجاری اداری 1400/05/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری به متراژ 60 مترمربع به شماره 3 1400/05/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره داروخانه بیمارستان 1400/05/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه 1400/05/12 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از منافع پیشخوان جهت عرضه انواع اغذیه گرم و سرد 1400/05/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محوطه ساختمان 1400/05/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری به متراژ 30 متر مربع 1400/05/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری طبقه اول درمانگاه 1400/05/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری طبقه دوم درمانگاه 1400/05/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاراه محل واحد دندانپزشکی بیمارستان 1400/05/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری به متراژ 65 مترمربع 1400/05/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه به متراژ 28 تجاری و انباری 25 متر 1400/05/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 51