کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7733646 مزایده اجاره غرفه های تجاری استان تهران 1402/12/10 1402/12/15
7733520 مزایده اجاره رستوران پیام استان قزوین 1402/12/10 رجوع به آگهی
7733499 مزایده اجاره ساختمان مخابرات استان مرکزی 1402/12/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1