مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پروژه تکمیل نواقص محوطه و ساختمان پست امداد و عملیات اداره گاز 1398/05/28 1398/03/04
اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر 1398/05/28 1398/05/28
اجرای مسیر پیاده و گردشگری - تهیه طرح و احیاء، نوسازی و بهسازی بنا 1398/05/27 1398/05/28
پروژه تکمیل نواقص محوطه و ساختمان پست امداد و عملیات اداره گاز شهر 1398/05/26 1398/03/04
واگذاری تکمیل سوله های خوابگاهی 1398/05/26 1398/05/26
احداث دیوار سنگی و بتنی در راه ها- اصلاح ورودی مجتمع خدماتی رفاهی ـ خرید 503 تن قیر pg64-22 1398/05/26 1398/05/28
اجرای جوی روباز در سطح شهر - احداث زمین ورزشی چمن مصنوعی 1398/05/23 1398/05/26
اسکلت بندی مدرسه 12 کلاسه - تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1398/05/23 1398/05/27
احداث دیوار سنگی و بتنی در راه های و اصلاح ورودی مجتمع خدماتی رفاهی و خرید 503 تن قیر 1398/05/24 1398/05/28
واگذاری احداث مجتمع تجاری 1398/05/24 1398/05/28
صفحه 1 از 17805