مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بکارگیری پیمانکار جهت جداره سازی رودخانه های سطح شهر 1399/03/07 1399/03/07
واگذاری تهیه مصالح و اجرای موزاییک فرش خیابان 1399/03/07 1399/03/07
پروژه تکمیل فاز دوم مجتمع فرهنگی و هنری 1399/03/06 1399/03/06
پروژه تکمیل فاز دوم نگارخانه شهر 1399/03/06 1399/03/06
واگذاری تکمیل فاز دوم مجتمع فرهنگی و هنری 1399/03/06 1399/03/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل فاز اول مجتمع فرهنگی و هنری هرسین 1399/03/06
طراحی و اجرای سازه فلزی سبک LSF ساختمان سلف سرویس 1399/03/06 1399/03/07
احداث زمین ورزشی 1399/03/06 1399/03/06
ساماندهی تقاطع محور به کمربند و ساماندهی تقاطع غیر همسطح و مرمت و احداث راهدارخانه و... 1399/03/06 1399/03/07
طراحی و اجرای سازه و فلزی سبک LSF و سقف ساختمان سلف سرویس 1399/03/06 1399/03/07
صفحه 1 از 19123