کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7948555
ویژه
مناقصه عمومی نگهداری ، تعمیرات و بهره برداری از آسیابهای سیمان کارخانه سیمان جوین استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7948543
ویژه
مناقصه عمومی نگهداری ، تعمیرات و بهره برداری از بارگیرخانه کارخانه سیمان جوین استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7921580
ویژه
مناقصه شناسایی پیمانکاران خوشنام و توانمند و جلب همکاری و مشارکت ایشان در اجرای پروژههای بزرگ ملی و عمرانی در راستای توسعه ظرفیت اجرایی و تکمیل و به روز آوری و ندور لیست خود استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
8015764 مناقصه واگذاری شامل 7 مورد پیمانکاری تولید قطعات بتنی- تامین کلیه مصالح مورد نیاز مصرفی ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن - تهیه مخلوط - حمل مصالح -تهیه مصالح مواد اولیه تولید بتن و قطعات بتنی ماسه شسته،... استان بوشهر 1403/03/03 رجوع به آگهی
8015727 مناقصه تعیین پیمانکار نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری استان آذربایجان شرقی 1403/03/03 1403/03/08
8015516 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سایبان های فلزی باقیمانده سقف گلزار شهدا در قطعه 50 استان تهران 1403/03/03 1403/03/13
8015510 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات قبرچینی به صورت پراکنده در حاشیه قطعات سازمان استان تهران 1403/03/03 1403/03/13
8015509 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات عمرانی و نگهداشت قطعات ناحیه 2 سازمان استان تهران 1403/03/03 1403/03/10
8015508 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات عمرانی و نگهداشت گلزار شهدای بهشت زهرا(س) استان تهران 1403/03/03 1403/03/10
8015491 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات عمرانی و نگهداشت قطعات در سطح ناحیه یک سازمان بهشت زهرا(س) استان تهران 1403/03/03 1403/03/10
8015473 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار جهت نصب انشعابات آب استان استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/03 1403/03/08
8015455 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات عمرانی و نگهداشت قطعات در سطح ناحیه3 سازمان استان تهران 1403/03/03 1403/03/10
8014891 مناقصه احداث عملیات پروژه های نیمه تمام استان آذربایجان شرقی 1403/03/03 1403/03/06
8014645 مناقصه عملیات اجرایی لاینینگ تونل استان تهران، استان سیستان و بلوچستان 1403/03/03 رجوع به آگهی
8014629 مناقصه اجرای عملیات توسعه ، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه و عملیات تعمیرات پیشگیرانه استان تهران 1403/03/03 1403/03/07
8014286 مناقصه برونسپاری پروژه خاکریزی شامل لایه های با مصالح منتخب، زیر اساس و اساس استان تهران، استان مازندران 1403/03/03 1403/03/08
8013722 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی 1401/051/اف/ت1 پروژه ساخت تجهیزات و خدمات راندن و نصب آستره شنی در چاههای نفت و گاز شرکت نفت فلات قاره استان تهران 1403/03/03 1403/03/09
8013013 مناقصه انجام کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه عمومی استان خراسان رضوی 1403/03/01 1403/03/09
8013008 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای روسازی و آسفالت معابر داخل روستا استان خراسان رضوی 1403/03/01 1403/03/05
8012949 مناقصه عمومی یک مرحله ای فاز دوم آسفالت شهرک میثم استان خوزستان 1403/03/01 1403/03/05
صفحه 1 از 3441