مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری حدود ۱۳۰ مترمربع از پارک- حدود ۱۶۰ مترمربع از ترمینال - حدود ۳۱۰ مترمربع از پارک و مغازه ها 1400/04/29 1400/04/28
مزایده واگذاری قطعه زمین معدن جهت استحصال شن و ماسه به مساحت 5008 متر مربع- - واگذاری قطعه زمین جهت احداث کارگاه تیرچه بلوک به مساحت 2203/27 متر مربع 1400/04/28 1400/04/26
مزایده واگذاری یک باب غرف با کاربی کافی شاپ در پایانه مرزی 1400/04/28 1400/04/31
مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی 1400/04/28 1400/04/31
مزایده واگذاری حدود ۱۳۰ مترمربع از پارک- حدود ۱۶۰ مترمربع از ترمینال - حدود ۳۱۰ مترمربع از پارک و مغازه ها 1400/04/28 1400/04/28
مزایده اجاره بوفه 1400/04/27 1400/04/29
مزایده واگذاری یک باب غرف با کاربی کافی شاپ 1400/04/27 1400/04/31
مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی 1400/04/27 1400/04/31
مزایده اجاره نمایشگاه کتاب 1400/04/26 1400/04/28
مزایده اجاره کافه رستوران 1400/04/26 1400/04/29
مزایده واگذاری قسمتی از ملک دولتی همراه با بخشی از تجهیزات به صورت اجاره 1400/04/24 1400/04/27
مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت ترانشیپ سوخت 1400/04/24 1400/04/28
مزایده واگذاری یک باب ساختمان 1400/04/24 1400/04/28
مزایده واگذاری یک باب ساختمان 1400/04/24 1400/04/28
مزایده واگذاری یک باب ساختمان 1400/04/24 1400/04/28
مزایده واگذاری یک باب ساختمان 1400/04/24 1400/04/28
مزایده واگذاری یک باب ساختمان 1400/04/24 1400/04/28
مزایده واگذاری یک باب ساختمان 1400/04/24 1400/04/28
مزایده واگذاری یک باب ساختمان 1400/04/24 1400/04/28
مزایده واگذاری یک باب ساختمان 1400/04/24 1400/04/28
صفحه 1 از 5859