مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره و بهره برداری موقت تعدادی از غرف (با سازه موقت از جنس ساندویچ پنل) 1400/01/31 1400/01/30
مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی صنایع دستی و اجاره کارگاه آموزشی زبان تخصصی و اجاره کارگاه آموزشی طراحی دوخت 1400/01/30 1400/01/30
مزایده کود مرغی 1400/01/25 1400/01/28
مزایده واگذاری غرفه خط سوارهای ترمینال مسافربری 1400/01/29 1400/01/28
مزایده تعدادی از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر 1400/01/29 1400/01/30
مزایده اجاره فضا جهت انبار حدود چهار متر مربع 1400/01/28 1400/01/30
مزایده یک قطعه زمین دولتی با کاربری (احداث نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش محصولات ) 1400/01/28 1400/01/29
مزایده فروش یک دستگاه لودر 1400/01/24 1400/01/28
مزایده فروش گوساله 1400/01/26 1400/01/30
مزایده فروش گوساله نر شیری 1400/01/26 1400/01/30
مزایده فروش زمین با کاربری تجاری و 4 باب مغازه از مجتمع تجاری 1400/01/26 1400/01/30
مزایده واگذاری تعداد یک قطعه زمین دولتی با کاربری ( احداث نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش محصولات) 1400/01/28 1400/01/29
مزایده ششدانگ یک باب خانه 1400/01/11 1400/01/28
مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی 1400/01/11 1400/01/25
مزایده ملک به مساحت 80/9 مترمربع 1400/01/26 1400/01/21
مزایده اگذاری مکان بوفه بیمارستان 1400/01/26 1400/01/30
مزایده واگزاری بوفه 1400/01/26 1400/01/30
مزایده فروش بخشی از اراضی مازاد 1400/01/26 1400/01/28
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/01/25 1400/01/28
مزایده دکه فروشگاهی 1400/01/26 1400/01/30
صفحه 1 از 26146