مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک دستگاه جاروی مکانیکی 1399/10/29 1399/10/30
فروش قطعات تجاری (بازار سنتی - حاشیه میدان) - منزل مسکونی - اجاره عمارت (بوم گردی) 1399/11/01 1399/10/25
سالن 1000 نفری 1399/10/30 1399/10/30
فروش پلاک ثبتی شماره 203 فرعی از 71 اصلی 1399/10/29 1399/10/29
واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 1399/10/30 1399/10/30
فروش آهن آلات مستعمل 1399/10/30 1399/11/01
یک قطعه زمین 1399/10/30 1399/10/30
فروش یک دستگاه مینی بوس هیوندای کروز 1399/10/30 1399/10/30
واگذاری ، نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 1399/10/29 1399/10/30
فروش ملک با کاربری تولیدی 1399/10/29 1399/11/01
صفحه 1 از 48966