مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
پژو 206 1399/02/30 1399/02/31
یک قطعه زمین مزروعی 1399/02/31 1398/02/18
فروش کالای شبکه اسقاط موجود در انبار مرکزی 1399/02/31 1399/03/01
فروش تعدادی از قطعات مسکونی 1399/02/31 1399/03/03
واگذاری بهره برداری از پارکینگ روباز خودروهای سواری به صورت شبانه روزی 1399/02/30 1399/02/27
فروش ششدانگ یک باب واحد مسکونی 1399/02/30 1399/02/30
اجاره غرفه (فروشگاه) هایپر مارکت ایستگاه راه آهن 1399/02/30 1399/03/01
فروش ملک مشاع به پلاک41154 فرعی از 2اصلی - بمساحت 144 متر مربع 1399/02/28 1399/03/02
واگذاری بهره برداری از پارکینگ روباز خودروهای سواری به صورت شبانه روزی 1399/02/29 1399/02/27
واگذاری پروژه تفکیک زباله از مبدا و جمع آوری پسماند خشک تفکیک شده از سطح شهر و انتقال آن به جایگاهها... 1399/02/29 1399/03/03
صفحه 1 از 39296