مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای جدا سازی آب شرب از فضای سبز 1400/02/05
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب 1400/02/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری 1400/01/30 1400/02/05
مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری 1400/01/30 1400/02/05
مناقصه اورهال دو دستگاه آب شیرین کن نیروگاه 1400/02/06
مناقصه تجهیزات ایستگاه پمپاژ 1400/02/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای باقیماده تجهیزات هیدرومکانیکال والکتریکال سد مروک 1400/02/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله فاضلابی پلی اتیلن 1400/02/02
مناقصه انتخاب مشاور در جهت استقرار استاندارد بین المللی ISO45001 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل شبکه فاضلاب و ایستگاه پمپاژ 1400/01/30 1400/02/05
مناقصه اجرای عملیات تکمیلی مخزن 1400/01/30 1400/01/31
مناقصه گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب در حوزه عملکرد امورهای آب شهرستان ها 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب در حوزه عملکرد امورهای آب 1400/01/30 1400/02/05
مناقصه مطالعات بارش رواناب حوضه آبریز رودخانه های منتهی به شهر 1400/01/30 1400/02/05
مناقصه اجرای شبکه انتقال آب 1400/01/30 1400/02/05
مناقصه پروژه عملیات تکمیل پارک 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه Hiring firm for Feasibility Study on Waste to Value Conversion in Five Urban Local Bodies 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه THE WORK OF RELOCATION ARBORICULTURE AND DRINKING WATER PIPE LINE OF TPS, JAMSHORO COLONY 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای لوله گذاری فاضلاب در سطح شهر 1400/01/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4