مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Supply High Mounted Dispenser 1399/01/18 رجوع به آگهی
احداث جاده دسترسی و اجرای انتقال آب تاسیسات روستا 1399/01/18 رجوع به آگهی
Installing a modern irrigation system 1399/01/18 1399/02/07
Supply of Material for the project of installing the modern irrigation system . 1399/01/18 1399/02/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ومقاوم سازی سیل بندهای شهر شاوور 1399/01/18 1399/01/26
اجرای عملیات آبخیزداری زیر حوضه 1399/01/18 1399/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری در بسطام شهرستان چایپاره 1399/01/18 1399/01/26
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل سد ده نذری بردسیر 1399/01/18 1399/01/23
بهره برداری و نگهداری ازتاسیسات آبرسانی امور آب و فاضلاب 1399/01/18 1399/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث جاده وپل بین مزارع روستای پریکدان 1399/01/18 1399/01/20
صفحه 1 از 3