مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خدمات راهبری ، نگهداری، سرویس و تعمیر تاسیسات و تجهیزات 1400/09/17 1400/09/13
مناقصه خرید تابلو برق های mv فشار متوسط و اجرای خدمات نصب و راه اندازی آن 1400/09/17 1400/09/10
مناقصه خرید کلید اتوماتیک با رله شنت تریپ- کنتاکتور - محافظ تکفاز کنتاکتور 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه بهره برداری، تعمیر و نگهداری پست برق 63/20 کیلوولت 1400/09/16 1400/09/16
مناقصه خرید یک ست مولد برق واحدهای فرآورش سیار 1400/09/16 1400/09/14
مناقصه احداث پست موقت ۶۳/۲۳۰ 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و تکمیل ایستگاه TBS بهمراه سیستم روشنایی روستای پیته نو هزار جریب بهشهر 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه واگذاری عملیات سرویس و نگهداری تجهیزات تله متری و ابزار دقیق تاسیسات تحت پوشش آبفا 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه نصب 2300 عدد کنتور و 1140 عدد رگلاتور در سطح شهر و روستاهای تابعه شهرستان - احداث و تکمیل ایستگاه TBS بهمراه روستا - تهیه مصالح، حمل و ساخت ایستگاه TBS بهمراه سیستم روشنایی شهر 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه واگذاری تعمیرات تاسیسات و موتورخانه مراکز آموزشی 1400/09/16 1400/09/14
مناقصه واگذاری توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه خرید و نصب دکل های مخابراتی همراه با اجرای کامل فوندانسیون و سیستم ارت مرتبط با پروژه راه آهن 1400/09/16 1400/09/16
مناقصه واگذاری احداث پست موقت ۶۳/۲۳۰ 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه فراخوان شناسایی شرکت های پیمانکار تعمیر کننده کلیدهای اتوماسیونی 1400/09/15 1400/09/15
مناقصه تهیه مصالح،حمل و ساخت ایستگاه TBS بهمراه سیستم روشنایی شهر 1400/09/15 1400/09/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام خدمات پشتیبانی و اداری به صورت حجمی 1400/09/15 1400/09/17
مناقصه توسعه و احداث اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی 1400/09/15 1400/09/17
مناقصه عمومی دو مرحله ای توسعه و احداث اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی در شهرستان ریگان 1400/09/15 1400/09/17
مناقصه توسعه و احداث اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی 1400/09/15 1400/09/17
صفحه 1 از 8124