مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه برونسیاری خدمات نگهداری شبکه روشنایی معابر 1400/01/26 1399/12/20
مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه فشار ضعیف هوایی 1400/01/25 1400/01/24
مناقصه احداث سیستم روشنایی زمین فوتبال 1400/01/28
مناقصه عملیات مرمت و بازسازی شبکه های انتقال آب و آبیاری زهکشی 1400/01/28
مناقصه خرید تجهیزات برق 1400/01/25 1400/01/28
مناقصه تامین نیروی انسانی 1400/01/25 1400/01/28
مناقصه خرید کلمپ ارتباط کابل به کابل خود نگهدار فشار ضعیف و کلمپ رابط 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تعمیرات خطوط فشار متوسط به روش خط گرم امور 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه خرید تجهیزات و تابلو برق های مجتمع کلاسهای درس دانشکده 1400/01/23 1400/01/26
مناقصه احداث سیستم روشنایی زمین فوتبال 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه خدمات ارکان ثالث جهت پیاده سازی نظام مدیریت انرژی و ممیزی جامع انرژی صنعتی در کلیه کارخانجات و تاسیسات 1400/01/23 1400/01/25
مناقصه تعمیرات (اورهال) ترانسفورماتور 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه پروانه فعالیت از صنف مربوطه و شرکتهای پیمانکار 1400/01/22 1400/01/26
مناقصه خرید لامپ 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه انجام فعالیتهای اصلاح و بهینه سازی (پایدارسازی خط ده بالا و رفع افت ولتاژ) در حوزه عمل مدیریت برق 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه خرید تجهیزات، تابلوهای کنترلی و نصب دکل های ایستگاه ها 1400/01/24 1400/01/25
مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه فشار ضعیف هوایی 1400/01/24 1400/01/24
مناقصه کابل های نفوذ ناپذیر در برابر آب 1400/01/26
مناقصه خرید تابلو راه انداز 1400/01/26
مناقصه عملیات تست و راه اندازی پست های 132.33 کیلو ولت 1400/01/23 1400/01/28
صفحه 1 از 7156