مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
نیرورسانی، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق 1399/09/02 1399/09/02
عملیات برق رسانی به کارگاه های طرح آبرسانی به شهر 1399/09/02 1399/09/04
خرید و بارگیری ­و حمل و تخلیه و نصب و راه اندازی یکدستگاه رک و تابلو سیستم کنترل اتاق سرور 1399/09/01 1399/09/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازدید شبکه و تاسیسات توزیع 1399/09/02 1399/09/04
خرید سیم هادی لینکس به میزان 228100 کیلوگرم و سیم محافظ هوایی به میزان 20430 کیلوگرم جهت خط دو مدار... 1399/09/01 1399/09/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه خرید بارگیری حمل و تخلیه و نصب و راه اندازی یک دستگاه رک و تاب... 1399/09/01 1399/09/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجراي طرح هاي توسعه و احداث شهري و روستايي بخش سرخرود 1399/09/01
خرید چراغ روشنایی led جهت تعویض چراغهای معابر سطح شهر 1399/09/01 1399/09/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید کابل 20 کیلوولت پست‌های مروست، دهشیر و سریزد 1399/09/04
خرید ۳۰ دستگاه تابلو ۲۰ کیلوولت جهت پستهای فوق توزیع 1399/08/29 1399/09/02
صفحه 1 از 13250