مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
designing, manufacturing, supplying, transporting, insuring,and executing all needed works ( civil,... 1399/01/20 رجوع به آگهی
supply of smart single phase electronic KWH meter 1399/01/20 رجوع به آگهی
supply of three phase electronic meter operated with 2 G modem 1399/01/20 رجوع به آگهی
supply of 36kv polymeric surge arrestors 1399/01/20 رجوع به آگهی
supply of hotline connectors for overhead lines 1399/01/20 رجوع به آگهی
Supply of L.T Bushing Rod & L.T Copper Thimble & L.T Eye Bolts & M.S Nut and Bolt 1399/01/20 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه خرید ترانس‌های جریان و ولتاژ برای پست‌های فشار قوی 1399/01/20 1399/01/25
فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه خرید کلید و سکسیونر برای توسعه و احداث پست‌های فوق توزیع 1399/01/20 1399/01/25
Design, Supply, Installation and Commissioning of Gas insulated 220kV Lapsiphedi Substation... 1399/01/20 رجوع به آگهی
CIVIL WORKS FOR ELECTRICAL WORKSHOP,ROAD CROSSING TRENCH AND MISCELLANEOUS ITEMS 1399/01/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 27