مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید 20دستگاه سکسیونر هوایی قابل قطع زیربار اتوماسیون با قابلیت اتوماسیون 1400/09/17 1400/09/24
مناقصه خرید تجهیزات پایش خوردگی (Corrosion Monitoring) پروژه NGL3200 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه - P/F (TLV) STEAM TRAP CL.600 - WEISHUPT ELECTRIC MPTOR 18.3HP - REFRACTORY BLANKET 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات پایش خوردگی 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه تامین کلروفریک 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه سرکابل پلاگین ampeltek 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری انشعابات عادی و دیماندی مشترکین 1400/09/17 1400/09/22
مناقصه قرائت کنتور مشترکین عادی و وصول مطالبات 1400/09/17 1400/09/22
مناقصه خرید یک دستگاه High Pressure Diesel Engine WaterJet 1400/09/17 1400/10/01
مناقصه خرید، اجرا و راه اندازی سیستم میترینگ Gas Oil تقاضای امور پیمانی 1400/09/17 1400/10/01
مناقصه کلید اتوماتیک 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه سیستم توزیع برق PDU 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه موتور ویبراتور 1400/09/17 1400/09/27
مناقصه - واگذاری نیروهای حجمی و خدماتی و اپراتوری ۱۲۱ و کنتورخوانی های امور برق 1400/09/17 1400/10/04
مناقصه خرید انواع پایه فلزی شبکه 1400/09/17 1400/09/18
مناقصه خرید 1433 انواع پایه بتونی H 1400/09/17 1400/09/18
مناقصه واگذاری کنتور خوانی 1400/09/17 1400/09/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات خطوط سرد 1400/09/17 1400/09/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای کاهش تلفات 1400/09/17 1400/09/22
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تامین Transformer Oil, NYNAS 1400/09/17 1400/09/24
صفحه 1 از 63