مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشا... 1399/09/15 رجوع به آگهی
Supply, and delivery of Haulage Rope-4000Mtr 1399/09/15 رجوع به آگهی
supply and delivery of Different Types of Spare Parts for Packing Machine -52 Items 1399/09/15 رجوع به آگهی
Supply & Installation of Condenser Coil No. 03 of Central AC System of CPC Head Office 1399/09/15 رجوع به آگهی
RESPIRAFTORY PROTECTION MASK 1399/09/15 رجوع به آگهی
FLUORESCENT LAMP FITTING 1399/09/15 رجوع به آگهی
OXYGEN DETECTORS 1399/09/15 رجوع به آگهی
CONSTRUCTION OF NEW KEROSENE STORAGE TANK NO. 75 1399/09/15 رجوع به آگهی
انتخاب مشاور طراحی جهت ساختمان های اداری نواحی و ارت و صاعقه گیر ایستگاه های تقلیل فشار 1399/09/12 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه مصالح و اجرای 65000 متر شبکه پراکنده و 4800 انشعاب پراکنده 1399/09/12 1399/09/15
صفحه 1 از 9