مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات قطع و وصل مشترکین بد حساب به منظور وصول مطالبات در سطح ناحیه 1398/11/08 1398/11/08
واگذاری انجام خدمات پیمان وصول مطالبات 1398/11/08 1398/11/08
تامین نیروی انسانی انجام خدمات برق و ابزار دقیق و جوشکاری کد 1398/11/07 1398/11/08
باقیمانده خط تغذیه و شبکه توزیع گاز پلور به روش pc 1398/11/07 1398/11/08
اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک 1398/11/06 1398/11/08
نصب 1000 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی به صورت مجتمع و پراکنده 1398/11/06 1398/11/08
فراخوان ارزیابی کیفی خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاهای اوریم رودبار، اوریم، شورکچال، سله بن، ورسک (... 1398/11/06 1398/11/08
عملیات امداد و نگهداری، تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ایستگاه های تقلیل فشار،حفاظت از زنگ... 1398/11/06 1398/11/07
واگذاری خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاها 1398/11/05 1398/11/08
گازرسانی و نصب ایستگاه در محور 1398/11/05 1398/11/07
صفحه 1 از 14858