مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه بازرسی و تعمیرات سطح دستگاه کمپرسور گاز 1400/01/30 1400/01/30
مناقصه خدمات آزمایشگاهی جهت آنالیز مغزه های نفت و گاز 1400/01/29 1400/01/30
مناقصه مربوط به تعمیر اساسی ایستگاه تزریق گاز 1400/01/29 1400/01/28
مناقصه بهینه سازی و رفع اشکال از سیستم های اعلام حریق مجتمع اداری 1400/01/28 1400/01/28
مناقصه انجام بازدیدهای ادواری، تکمیل فرم های گزارش بازدید از محل مصرف کننده، بررسی امکان جایگزینی یا تبدیل سوخت، ارایه نتایج بازدید مشتمل بر محاسبات فنی و اظهار نظر کارشناسی در سهمیه های تعیین شده مصر... 1400/01/29 1400/01/30
مناقصه رنگ آمیزی داخل و خارج مخازن 1400/01/28 1400/01/30
مناقصه بهینه سازی و رفع اشکال از سیستم های اعلام حریق 1400/01/28 1400/01/28
مناقصه خدمات بخش خصوصی در بازدید از سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت مجاری 1400/01/27 1400/01/30
مناقصه انجام بازدیدهای ادواری، تکمیل فرم های گزارش بازدید از محل مصرف کننده، بررسی امکان جایگزینی یا تبدیل سوخت، ارایه نتایج بازدید مشتمل بر محاسبات فنی و اظهار نظر کارشناسی در سهمیه های تعیین شده مصر... 1400/01/26 1400/01/30
مناقصه انجام خدمات روزانه اداره عملیات و جوشکاری کد 1400/01/26 1400/01/28
مناقصه ATLAS COPCO CORE 1400/01/26 1400/01/30
مناقصه خرید کابل برق افشان 1400/01/26 1400/01/30
مناقصه ساخت قطعات "ATLASCOPCO" CORE C- 1400/01/30
مناقصه خدمات نشت یابی از تاسیسات و تجهیزات گازرسانی شرکت گاز 1400/01/30
مناقصه استفاده از خدمات آزمایشگاهی جهت آنالیز مغزه های نفت و گاز میادین 1400/01/25 1400/01/30
مناقصه خرید شیرآلات (گیت ولو و بال ولو) 1400/01/25 1400/01/26
مناقصه تعویض تیوب بندل مربوط به مبدلهای حرارتی E-۱۰۰ A/B مربوط به بخش 1 تاسیسات ذخیره سازی 1400/01/25 1400/01/28
مناقصه مربوط به استفاده از خدمات آزمایشگاهی جهت آنالیز مغزه های نفت و گاز میادین 1400/01/25 1400/01/30
مناقصه واگذاری عملیات اجرای شبکه و انشعابات صنعتی 1400/01/25 1400/01/22
مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار، حفاظت از زنگ و انشعابات 1400/01/25 1400/01/22
صفحه 1 از 9100