مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید دستگاهای اندازه گیری خطوط لوله و شبکه بر پایه GSI 1400/02/04
مناقصه پیش امکان سنجی ذخیره سازی گاز در میدان مختار به روش کیفیت و قیمت(QCBS) 1400/02/05
مناقصه CIRCUIT BREAKER 1400/02/06
مناقصه اجرای شبکه گازرسانی و ساخت و نصب علمک پلی اتیلن 1400/01/30 1400/02/02
مناقصه طرح آنتی آیسینگ سه دستگاه توربین 1400/01/30 1400/02/07
مناقصه بهسازی پهلوگاه 1400/02/07
مناقصه شبکه آموزشی فنی و حرفه 1400/02/06
مناقصه تعمیرات و خرید پمپ‌های اصلی سیستم آب آتش‌نشانی و پمپ‌های جوکی بر روی سکو 1400/02/05
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت خرید تکرار کننده ی دیجیتال 1400/02/13
مناقصه خرید قطعات یدکی ESD HIMA 1400/02/13
مناقصه خرید لوله 1400/02/13
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای نصب علمک ، کنتور و رگلاتور و کارهای تعمیراتی 1400/02/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری خدمات نصب علمک،کنتور و رگلاتور و کارهای تعمیراتی 1400/02/06
مناقصه تامین اقلام و تجهیزات مورد نیاز 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای شبکه حفرات خالی 1400/01/30 1400/02/08
مناقصه اجرای شبکه و نصب ایستگاه 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای خط انتقال و نصب ایستگاه و صاعقه گیر 1400/01/30 1400/02/08
مناقصه Supply of 15 Tuck Heads on Call-Off basis 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه Supply of Polyester Filter Bags and Cages for FTP in Reduction 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه نصب و راه اندازی مجموعه کامل سیستم روشنایی CATII سطوح، پروازی 1400/01/30 1400/02/04
صفحه 1 از 80