مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز 1400/01/31 1400/02/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه انجام امور حجمی 1400/02/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه انجام امور حجمی اداره کل ورزش و جوانان 1400/02/05
مناقصه انجام امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی بصورت مکانیزه 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی، پذیرایی و نظافت 1400/02/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای بارگیری ، حمل و تخلیه نهاده های کشاورزی 1400/02/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی 1400/02/05
مناقصه - ارائه خدمات عمومی بایگانی نقشه کشی و خدمات نظارت مهندسی عمومی - احداث فنس دیواره اطراف ضلع غربی در امتداد اسکله شماره 6 - ارائه خدمات مورد نیاز پشتیبانی و استقرار محلی پروژه ipcmms 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات مورد نیاز تخلیه و بارگیری مواد شیمیایی و همکاری در ساختن گل حفاری در محل دکل های تعمیراتی 1400/01/31 1400/02/01
مناقصه جایگاه CNG 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه جایگاه cng 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات عمومی 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات راننده سنگین به صورت ساعت مزد 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره وانت 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حفاری، استخراج، حمل و بارگیری معادن 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه بارگیری، حمل و دپو سازی محصولات 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه تامین حمل محصولات مظروف - حمل محصولات مظروف و بسته بندی شده 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین خدمات تهیه، طبخ، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران 1400/01/31 1400/02/04
مناقصه رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع آب 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی و پشتیبانی خدمات فنی مهندسی 1400/01/31 1400/02/20
صفحه 1 از 4