مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای عملیات تکمیل بوستان 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بخشی از امورات سازمان بصورت حجمی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه وصول مطالبات درصدی آب بها و حقوق اشتراکی 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه ، خرید، نصب و طراحی تجهیزات دوربین جهت سیستم حفاظتی طرح تصفیه خانه 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه واگذاری بیمه 1400/09/10 1400/09/17
مناقصه وصول مطالبات درصدی آب بها و حقوق اشتراکی کلان 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه واگذاری امورات ایاب و ذهاب واحدهای تابعه سطح شهر 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه خرید و حمل ده هزار تن فیلر شسته 1400/09/10 1400/09/26
مناقصه انجام امور خدمتگزاری ، نظافت و پذیرایی 1400/09/10 1400/09/11
مناقصه حمل حدود 100 هزار تن سنگ آهن مخلوط 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجم کار خدمات عمومی و نظافت ساختمانهای اداری ستادی و نواحی مناطق 4و5و6 1400/09/10 1400/09/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین نیروی انسانی خدماتی دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه خدمات دفتری ،تنظیفات ،فضای سبز 1400/09/10 1400/09/24
مناقصه واگذاری بیمه تکمیلی 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یکدستگاه خودرو پژو پارس دوگانه سوز مدل 1400 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه واگذاری انجام امورات خدماتی 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه تهیه و طبخ غذای گرم کارکنان 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه تأمین نیروی انسانی مورد نیاز 5دستگاه حفاری 1400/09/10 1400/09/20
مناقصه تأمین نیروی انسانی 1400/09/10 1400/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس ایاب و ذهاب 1400/09/10 1400/09/13
صفحه 1 از 7