کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7860805 مناقصه برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و انجام خدمات آموزشی استان تهران 1403/01/30 رجوع به آگهی
7860802 مناقصه خدمات نصب و تعویض کنتور و رگولاتور در استان استان قم 1403/01/30 1403/02/08
7860794 مناقصه اجاره جایگاه شماره یک و دو استان گلستان 1403/01/30 رجوع به آگهی
7860700 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تهیه و طبخ، بستهبندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه استان بوشهر 1403/01/30 1403/02/08
7860697 مناقصه اجاره یک دستگاه لودر 50 مدل 2014 استان خراسان رضوی 1403/01/30 رجوع به آگهی
7860696 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات حفاظت فیزیکی شعبه استان خراسان رضوی 1403/01/30 1403/02/05
7860695 مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری خدمات حفاظت فیزیکی موسسه استان البرز 1403/01/30 1403/02/05
7860692 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه ایاب و ذهاب مرکز انتقال نفت استان اصفهان 1403/01/30 1403/02/17
7860691 مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد واگذاری خدمات حفاظت فیزیکی شعبه استان آذربایجان شرقی 1403/01/30 1403/02/05
7860690 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات حفاظت فیزیکی شعبه استان مرکزی 1403/01/30 1403/02/05
7860689 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات حفاظت فیزیکی استان خوزستان 1403/01/30 1403/02/05
7860688 مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد واگذاری خدمات حفاظت فیزیکی شعبه استان کرمان 1403/01/30 1403/02/05
7860687 مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد واگذاری خدمات حفاظت فیزیکی شعبه استان فارس 1403/01/30 1403/02/05
7860654 مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد واگذاری خدمات و پشتیبانی استان خوزستان 1403/01/30 1403/02/05
7860653 مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد واگذاری خدمات و پشتیبانی استان کرمان 1403/01/30 1403/02/05
7860652 مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد واگذاری خدمات و پشتیبانی استان فارس 1403/01/30 1403/02/05
7860651 مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری خدمات حمل و نقل استان البرز 1403/01/30 1403/02/05
7860650 مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد واگذاری خدمات و پشتیبانی استان آذربایجان شرقی 1403/01/30 1403/02/05
7860649 مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری خدمات دفتری و ستادی استان البرز 1403/01/30 1403/02/05
7860647 مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل دون شهری(مرحله اول) استان آذربایجان غربی 1403/01/30 1403/02/16
صفحه 1 از 2