مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره 135 دستگاه خودروی سواری 1386/11/04 1386/11/23
نگهداری و مرمت و احیاء مجموعه فضای سبز 1386/11/04 1386/11/19
واگذاری حمل سوخت نفت کوره 1386/11/03 1386/11/19
انجام امور دفتری و پشتیبانی 1386/11/04 1386/11/19
واگذاری امور باربری خود 1386/11/03 1386/11/19
واگذاری امور نظافت 1386/11/03 1386/11/19
عملیات تهیه سهمیه غذای پرسنل 1386/11/04 1386/11/19
واگذاری ارائه خدمات نگهداری و حفاظت از درختان کاشته شده 1386/11/04
واگذاری انجام بخشی از خدمات اداری، بازرگانی 1386/11/03 1386/11/17
واگذاری تامین خدمات جنبی 1386/11/03 1386/11/28