مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات حمل قطعات بسته بندی شده 1387/10/09 1387/10/24
واگذاری امور طبخ و توزیع غذای کارکنان 1387/10/09 1387/10/24
ترخیص شمش ( بیلت ) 1387/10/09 1387/10/29
واگذاری عملیات حمل قطعات ریخته گری 1387/10/09 1387/10/24
واگذاری حمل حدود 8/000 تن خاک 1387/10/09 1387/10/24
واگذاری نظافت ساختمانهای خارج از سایت 1387/10/09 1387/10/24
واگذاری نگهداری فضای سبز و خدمات 1387/10/09 1387/10/24
واگذاری انجام خدمات فوریتهای پزشکی 1387/10/09 1387/10/24
واگذاری عبارت از نظافت ساختمان 1387/10/09 1387/10/24
واگذاری 333000 پرس تهیه، طبخ و توزیع غذای نیمروزی 1387/10/09 1387/10/24