مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فاز اول احداث زمین چمن 1399/09/15 1399/09/24
واگذاری عملیات تنظیف و رفت و روب، شستشوی المانها، لایروبی، حمل پسماند سبز و غیرسبز و جمع آوری زباله 1399/09/15 1399/09/22
جذب نیروی انسانی 1399/09/13 رجوع به آگهی
حفظ و نگهداری فضای سبز 1399/09/15 رجوع به آگهی
تامین خودرو با راننده 1399/09/12 رجوع به آگهی
تامین خودرو با راننده 1399/09/12 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات شهری 1399/09/15 رجوع به آگهی
خدمات تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا (سلف سرویس) 1399/09/15 1399/09/18
واگذاری مدیریتی پایگاه اورژانس 1399/09/13 رجوع به آگهی
عملیات تنظیف و رفت و روب، شستشوی المان ها، لایروبی، حمل پسماند سبز و غیرسبز و جمع آوری زباله 1399/09/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 167