مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین نیرو جهت برداشت محصول پسته 1399/05/19 رجوع به آگهی
واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی و واحدهای تابعه 1399/05/19 1399/05/27
تولید سیستم جامع مدیریت و نظارت یکپارچه و راهبردی پیمانکاران خدمات شهری ( حوزه پارک ها و فضای سبز )... 1399/05/19 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات تامین نیرو 1399/05/19 رجوع به آگهی
امور مرتبط با مشترکین جزء وعمده استان قم (قرائت کنتور گاز مشترکین جز و عمده ) 1399/05/19 1399/05/25
Provision of Maintenance &Operation for the buildings ,equipment and vehicles of Ahdeb oilfield for... 1399/05/19 رجوع به آگهی
تهیه طبخ و توزیع غذای روزانه انبار نفت 1399/05/19 رجوع به آگهی
امور تاکسیرانی و حمل و نقل شرکت 1399/05/19 رجوع به آگهی
واگذاری حجمی سوختگیری هواپیمایی 1399/05/19 1399/06/02
تهیه، طبخ و توزیع غذای روزانه انبار نفت و مرکز سوختگیری هواپیمایی 1399/05/19 1399/06/01
صفحه 1 از 132