مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه بهره برداری از منافع رستوران بزرگ نمایشگاه 1400/02/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات لاندری و رختشویخانه 1400/02/02 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات امداد و کنتورخوانی و وصول مطالبات 1400/01/30 1400/02/08
مناقصه اجاره یکساله جایگاه CNG 1400/02/02 رجوع به آگهی
مناقصه حراست و حفاظت فیزیکی 1400/02/02 1400/02/08
مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/02/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/02/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه و توزیع غذای سربازان 1400/02/02 1400/02/07
مناقصه امور خدمات شهری از جمله حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز، نظافت معابر شهری و جمع آوری و حمل زباله، انجام امور شهر و شهرداری 1400/02/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری واحدهای خدمات شهری و فعالیت های قابل واگذاری 1400/02/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات حمل متوفیات بوسیله آمبولانس داخل محدوده 1400/02/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بخشی از خدمات عمومی نظارتی، فنی و مهندسی، نگهبانی و سایر موارد خدماتی در حوزه خدمات شهری و فضای سبز 1400/02/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدماتی و فضای سبز 1400/02/02 1400/02/07
مناقصه انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی 1400/02/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید اقلام گیاهی 1400/02/02 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدمات نگهبانی و حراست 1400/02/02 1400/02/05
مناقصه تامین و ساماندهی ناجیان غریق و مربیان رشته های مختلف ورزشی مورد نیاز موسسه - انجام کلی و کامل امور نظافتی و خدماتی و پشتیبانی موسسه و تامین و ساماندهی پرسنل مربوطه - نگهداری فضای سبز و چمن های... 1400/02/02 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدمات نگهبانی و حراست از ساختمانها و تاسیسات 1400/02/02 1400/02/05
مناقصه واگذاری انجام برخی از امور تامین و ساماندهی ناجیان غریق و مربیان رشته های مختلف ورزشی و تامین، نگهداری، سرویس و تعمیر و نظارت در تاسیسات اماکن موسسه، تامین و ساماندهی پرسنل مربوطه 1400/02/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجاره جایگاه عرضه گاز طبیعی cng 1400/02/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 90