مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات ترابری درون شهری و برون شهری 1398/02/04 1398/02/07
امور خدمات پشتیبانی بصورت حجمی -فعالیت های امور حفاظتی و نگهبانی 1398/02/04 1398/02/09
خدمات مربوط به حفاظتی و مراقبتی بیمارستانها و مراکز درمانی 1398/02/04 1398/02/12
امورات خدمات پایانه مرزی 1398/02/04 1398/02/04
تامین نیروی خدماتی و ناجی غریق اردوگاه 1398/02/04 1398/02/08
واگذاری خرید خدمات کارهای خدماتی 1398/02/04 1398/02/08
انجام امور خدمات نظافتی و خدمات پذیرایی ساختمانهای تحت پوشش 1398/02/04 1398/02/12
تامین نیروی انسانی 1398/02/04 1398/02/08
انجام کلیه کارهای حسابداری در واحدهای تابعه 1398/02/04 1398/02/08
واگذاری فعالیت های خدماتی و پشتیبانی 1398/02/04 1398/02/09
صفحه 1 از 158