مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پروژه گازرسانی 1395/11/27 1395/12/04
احداث یک باب بیمارستان 1395/11/27 1395/12/24
اجرای خط لوله درجه دو SP و درجه سه TP شبکه آبیاری و زهکشی 1395/11/27 1395/12/07
طراحی،اجرا و خرید کالای (سرمایه گذاری) خط انتقال آب و ایستگاههای پمپاژ و... 1395/11/27 1395/12/02
تکمیل کارهای باقی مانده EPC2 1395/11/27 رجوع به آگهی
حفاری 2250 متر و لاینینگ 1000 متر تونل 1395/11/26 1395/12/02
حفاری 2250 متر و لاینینگ 1000 متر تونل 1395/11/25 1395/12/02
اجرای خط لوله درجه دو SP و درجه سه TP شبکه آبیاری و زهکشی 1395/11/25 1395/12/07
عملیات باقیمانده و تکمیلی قطعه یک راه اصلی 1395/11/25 1395/12/02
طراحی و آماده سازی زمین حدودا یکصد و بیست هکتار 1395/11/24 1395/12/03
صفحه 246 از 248