مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1397/10/23 1397/10/26
پروژه تامین خدمات نقلیه 1397/10/23 1397/10/25
تامین نیروی انسانی - تامین نیروی حفاظت فیزیکی - احداث روشنایی بخشی از مسیر کوهنوردی 1397/10/23 1397/10/26
قرائت کنتور،وصول مطلبات و... مشترکین 1397/10/23 1397/10/27
نهال کاری و آبیاری و مراقبت 24 هکتار (جنگل کاری حاشیه جاده ) 1397/10/23 1397/10/24
واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید دکتر بهشتی دانشکده 1397/10/23 1397/10/29
واگذاری پروژه تامین خدمات نقلیه 1397/10/23 1397/10/26
اجرای عملیات حمل مصالح حاصل از حفاری مکانیزه تونل و تخلیه آن در دپو مورد نظر کارفرما 1397/10/23 1397/10/27
واگذاری انجام خدمات نگهداری، پرورش و مراقبت از فضای سبز ساختمان های حوزه ستادی 1397/10/23 1397/10/29
خدمات نگهبانی پست های انتقال، فوق توزیع و دیسپاچینگ های شرکت برق منطقه ای 1397/10/23 1397/10/23
صفحه 4 از 20879