مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری تکمیل نمودن پروژه ۳۲۴ واحدی 1400/09/04 1400/09/04
مناقصه تکمیل ساختمان و محوطه راهداری- بهسازی و روکش آسفالت محور 1400/09/04 1400/09/04
مناقصه انجام تمام امور نگهداری جاری و اضطراری راه - احداث پل رودخانه- بهسازی راه روستایی و ... 1400/09/03 1400/09/04
مناقصه اجرای زیرسازی و احداث ابنیه فنی راه روستایی محور 1400/09/03 1400/09/05
مناقصه واگذاری تکمیل نمودن پروژه ۳۲۴ واحدی 1400/09/02 1400/09/04
مناقصه راهداری در راه های سطح حوزه استحفاظی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 1400/09/02 1400/09/04
مناقصه اجرای زیرسازی و احداث ابنیه فنی راه روستایی محور 1400/09/02 1400/09/03
مناقصه ساخت و نصب 500 انشعاب و اجرای 5000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستانPc 1400/09/01 1400/09/03
مناقصه پروژه بهسازی محور 1400/09/01 1400/09/02
مناقصه تکمیل ساختمان و محوطه راهداری - بهسازی و روکش آسفالت محور و .... 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه احداث اسکلت ساختمان تجاری مسکونی بلوار 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعریض و ایمن سازی نقطه برف گیر و حادثه محور 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه واگذاری خدمات بهره برداری و امداد ، گازبانی ، وصول مطالبات ، تعویض کنتور و رفع نشتی و ... ناحیه گازرسانی 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه واگذاری خدمات بهره برداری و امداد ، گازبانی ، وصول مطالبات ، تعویض کنتور و رفع نشتی 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه ساخت و اجرای رپر حد بستر رودخانه 1400/08/30 1400/09/03
مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده قطعه 1400/08/30 1400/09/04
مناقصه عملیات احداث راه روستایی 1400/08/30 1400/09/03
مناقصه واگذاری خدمات بهره برداری و امداد ، گازبانی ، وصول مطالبات ، تعویض کنتور و رفع نشتی و ... ناحیه گازرسانی 1400/08/30 1400/09/04
مناقصه عملیات تکمیل راه روستایی 1400/08/30 1400/09/04
مناقصه واگذاری: - تکمیل آموزشگاه 3 کلاسه - احداث آموزشگاه و ... شرح کامل در اصل آگهی 1400/08/29 1400/09/04
صفحه 1 از 624