مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ساخت پروژه طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن 1399/09/10 1399/09/12
احداث باند دوم محور 1399/09/08 1399/09/11
ساخت پروژه طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن 1399/09/06 1399/09/12
مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات اجرایی قطعه یک کنارگذرشرقی بناب 1399/09/12
عملیات قطعه یک کنارگذر شرقی و تقاطع با محور و نیوجرسی کنارگذر 1399/09/05 1399/09/12
تکمیل عملیات اجرایی حدفاصل کیلومتر 000+68 الی ۵۰۰+۷۷ محور 1399/09/04 1399/09/12
آماده سازی اراضی ۵۲ هکتاری 1399/09/03 1399/09/14
احداث باند دوم 1399/09/03 1399/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مجتمع تجاری رفاهی شهرداری الشتر 1399/09/03 1399/09/04
واگذاری احداث باند دوم کمربندی 1399/09/03 1399/09/06
صفحه 1 از 825