مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
ششدانگ یک باب خانه به مساحت سیصد و هفده مترمربع (دارای انباری و تاسیسات مسکونی و مغازه ) 1397/11/30 رجوع به آگهی
فروش خانه مسکونی به شماره پلاک 76 فرعی از 30 اصلی دارای عرصه به مساحت 126 متر مربع و اعیانی حدود 100... 1397/11/29 1398/01/25
فروش 6 دانگ یک باب حجره مشاع به مساحت مغازه 64.30 مترمربع و اعیان 53.75 مترمربع (داخل به داخل حجره)... 1397/11/30 رجوع به آگهی
فروش باغ شش دانگ اعیان شامل 12 تراز بندی باغچه که شیب 30 تا 40 درجه دارای درختان گردو - سیب - زردآلو... 1397/11/30 رجوع به آگهی
مزایده املاک :فروش 6 دانگ مشاع :عرصه قبل از تعریض 196 مترمربع که پس از تعریض 159 مترمربع و اعیان :اع... 1397/11/30 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین صنعتی به مساحت 10.000 مترمربع 1397/11/29 رجوع به آگهی
فروش زمین مزروعی بدون سند مالکیت - به مساحت 298 مترمربع- 1397/11/30 رجوع به آگهی
یک واحد طبقه یک جلو به مساحت تقریبی 125 مترمربع 1397/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز سرقفلی یک محل جهت ایستگاه توزین (باسکول) 1397/11/29 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان (یک باب خانه ویلایی کرسی بلند نوساز نیمه کاره) عرصه به مساحت 288 مت... 1397/11/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 362