مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده یک دستگاه آپارتمان 1401/02/30 1400/09/27
مزایده ششدانگ یک قطعه زمین 1401/02/30 1401/02/20
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کشاورزی به متراژ 3000 متر 1401/02/29 1400/07/12
مزایده ششدانگ یک دستگاه مغازه 1401/02/29 1398/07/15
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 95 متر مربع با کاربری مسکونی 1401/02/28 1401/02/28
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 210 متر مربع با کاربری صنعتی 1401/02/28 1401/02/28
مزایده واگذاری شش دانگ 2 باب واحد تجاری 1401/02/27 1401/02/27
مزایده فروش 13 قطعه باقی مانده از 15 قطعه زمین با کاربری مسکونی تجاری 1401/02/27 1401/02/29
مزایده زمین کاربری مزروعی به مساحت 3769/57 متر مربع 1401/02/27 1400/03/18
مزایده عمومی قطعات زمین ( تعداد 8 قطعه زمین) 1401/02/27 1401/02/29
مزایده حق انتفاع سه ساله یک قطعه برکه طبیعی به مساحت 4/86 هکتار 1401/02/27 1401/02/28
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری مسکونی به مساحت 220 مترمربع 1401/02/27 1401/02/26
مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 200 متر مربع 1401/02/27 1401/02/25
مزایده فروش ششدانگ یک باب کارخانه به مساحت 5850 مترمربع دارای ساختمان سوله - اداری - انباری - نگهبانی 1401/02/26 1401/02/28
مزایده فروش بهاره املاک 1401/02/26 1401/02/29
مزایده ساختمان  موصوف دارای سازه از نوع اسکلت فلزی بمساحت حدود 69متر مربع دارای یک خواب و نشیمن و آشپزخانه و سرویس بهداشتی و حمام بوده و دربها و پنجره های و فلزی ،سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر... 1401/02/26 1401/02/18
مزایده قطعات باقی مانده زمین 1401/02/26 1401/02/29
مزایده فروش شش واحد با کاربری تجاری 1401/02/26 1401/02/25
مزایده فروش بهاره املاک 1401/02/26 1401/02/29
مزایده فروش تعداد 2 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1401/02/26 1401/02/28
صفحه 1 از 13490