مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک باب منزل مسکونی شش دانگ  بشماره پلاک  137/562 بمساحت 346 متر مربع (عرصه 346متر مربع  و اعیان120... 1398/11/30 1398/11/22
مزایده ششدانگ ملک مشاعی به مساحت 156 مترمربع 1398/11/29 1398/11/30
مزایده ملک به پلاک شماره 528 فرعی از 121 1398/11/28 1398/11/29
فروش املاک - یک واحد مسکونی متراژ ۳۱۶.۱۵ - 1398/11/28 1398/11/30
فروش یک قطعه زمین 1398/11/27 1398/11/26
فروش یک باب منزل مسکونی به با قدمت 30ساله با عرصه 714مترمربع واعیانی بمساحت حدود110متر 1398/11/24 1398/11/25
فروش یک قطعه ملک مازاد بر نیاز به مساحت تقریبی 7289.22 مترمربع دارای 1819 مترمربع سوله با عنوان انبا... 1398/11/26 1398/11/30
فروش یک قطعه ملک به مساحت تقریبی 7289.22 مترمربع دارای 1819 مترمربع سوله با عنوان انبار سرد سیب زمین... 1398/11/23 1398/11/30
فروش تعداد 20 پلاک زمین با کاربری مسکونی و تجاری 1398/11/26 1398/11/19
فروش ملک - پلاکهای ثبتی ۲۳۴۵ فرعی از ۲۰۴۸ الی ۲۰۵۶ و ۳۶۶ اصلی (۱۰ واحد)- بخش ۱۰- کاربری اداری- عرصه... 1398/11/26 1398/11/29
صفحه 1 از 9544