مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ششدانگ عرصه نخلستان 1397/11/02 1397/11/02
واگذاری شش دانگ عرصه و اعیان اراضی زراعی و نخلستان 1397/11/02 1397/11/02
فروش یک قطعه زمین 1397/10/30 1397/11/03
فروش قطعی پنج واحد از واحدهای برج مسکونی 1397/10/29 1397/11/02
فروش قطعی پنج واحد از واحدهای برج های مسکونی 1397/10/27 1397/11/02
فروش 15 قطعه زمین مسکونی 1397/10/27 1397/11/02
واگذاری مالکیت مجتمع تجاری- اداری 1397/10/27 1397/11/01
فروش املاک و مستغلات بانک تجارت 1397/10/27 1397/11/02
فروش قطعه 47 1397/10/26 1397/10/26
قطعه47 به متراژ 636.74 1397/10/26 1397/10/26
صفحه 1 از 1303